Leksikon Bošnjaka/muslimana Crne Gore

 

Promotori su kako u Rožajama tako i u Bijelom Polju bili dr. Jahja Fehratović, Adis Balota, Atvija Kerović, Enes Halilović, dr. Senadin Lavić, prof. dr. Aldemar Ibrahimović, te sami autori.

Autor i urednik Leksikona, Šerbo Rastoder, istakao je da je to prvo takvo djelo u okviru edicije Udruženja „Almanah“, i da kao takvo predstavlja nevjerovatano značajan poduhvat.

„Leksikon predstavlja cjelovito i sveobuhvtano djelo, to je plod rada 29 saradnika i dva urednika, i kao takvo donosi 772 odrednice, od kojih su 562 ličnosti. Suština Leksikona je da bude sinteza postojećeg znanja, to je knjiga koja se ne čita, ali koju treba imati, jer koristi svakome ko želi spozna i ima neku validnu informaciju o onome što je tema. Svrha jednog ovakvog djela je to da slijedeće bude bolje, sveobuhvatnije i cjelovitije“, kazao je Rastoder.

Akademik Rastoder  je otkrio da se već uveliko radi na istom projektu samo za Bošnjake u Srbiji, na kojem radi dr. Jahja Fehratović.

Prof. dr Senadin Lavić kazao je da Leksikon ima izuzetnu naučno-kulturnu vrijednost za Bošnjake Crne Gore, pa i šire.

„Ovo djelo obuhvata sve najznačajnije ličnosti i događaje u periodu od 1806. do 2006. godine, ono jeste i treba da bude čast i prestiž svim Bošnjacima. Kroz historijske dokumente data je politička i kulturna slika Bošnjaka“, rekao je Lavić, najvljujući da će se sličan Leksikon objaviti uskoro i u Sarajevu.

Foto:

–       S promocije