Literarni konkurs „Milost svjetovima-Muhammed s.a.v.s.“


„Milost svjetovima-Muhammed s.a.v.s.“

Propozicije konkursa

– Na odabranu literarnu temu konkursa „Milost svjetovima-Muhammed s.a.v.s.“
mogu se javiti učenici srednjih škola grada Mostara i studenti Univerziteta u Mostaru.
– Radovi se dostavljaju u elektronskoj formi na e-mail adresu: medzlismostar@gmail.com sa naznakom „za literarni konkurs“
– Otkucani i kovertirani radovi sa naznakom „za literarni konkurs“ mogu se dostaviti i lično, u Medžlis IZ Mostar na adresi Č. Miličevića br. 1
– Radovi trebaju biti rađeni u formi literarnog rada
– Radovi trebaju biti potpisani, uz navođenje razreda srednje škole ili godine studija, te kontakt tel.
– Najbolji radovi biće nagrađeni novčanim nagradama:
I nagrada 200 KM
II nagrada 150 KM
III nagrada 100 KM
– Konkurs je otvoren do nedjelje 19. novembra 2017. godine.
– Najbolji radovi biće proglašeni na centralnoj manifestaciji povodom mevluda koja će se održati u četvrtak, 30. novembra 2017.- 12. rebiu-l-evvela 1439. godine u Karađoz-begovoj džamiji posije jacije namaza.