Literarni konkurs u povodu 12. rebiu-l-evvela

Medžlis IZ Mostar i ove godine povodom Poslanikovog, a.s., rođenja u saradnji sa Pedagoškim zavodom Mostar i Fondacijom „Daru-l-ilm“ objavljuje poziv učenicima svih srednjih škola u gradu Mostaru i studentima Univerziteta, za izradu literarnih radova na temu:

“U susret Božijem Poslaniku“

Koristimo priliku da Vas ljubazno pozovemo da uzmete aktivno učešće u realizaciji ovog literarnog konkursa, tako što ćete preko svojih profesora bosanskog jezika, vjeronauke i razrednika odjeljenskih zajednica, pozvati i animirati Vaše učenike da učestvuju.

Propozicije konkursa

– Na odabranu literarnu temu konkursa “U susret Božijem Poslaniku“

mogu se javiti učenici srednjih škola grada Mostara i studenti Univerziteta  u Mostaru.

–  Radovi se dostavljaju u elektronskoj formi na e-mail adresu: medzlismostar@gmail.com sa naznakom „za literarni konkurs“

– Otkucani i kovertirani radovi sa naznakom „za literarni konkurs“ mogu se dostaviti i lično, u Medžlis IZ Mostar na adresi Č. Miličevića br. 1

–  Radovi trebaju biti rađeni u formi literarnog rada

–  Radovi trebaju biti potpisani, uz navođenje razreda srednje škole ili godine studija, te kontakt tel.

–  Najbolji radovi biće nagrađeni novčanim nagradama:

   I nagrada      200 KM

   II nagrada    150 KM

   III nagrada   100 KM

–  Konkurs je otvoren do Srijede  07. decembra 2016. godine.

– Najbolji radovi biće proglašeni na centralnoj manifestaciji povodom mevluda koja će se održati u ponedjeljak,12. decembra 2016.- 12. Rebiu-l-evvela 1438. godine u Karađoz-begovoj džamiji posije jacije namaza.