Literarni konkurs za nagradu „Selim ef. Jelovac“

Tema za ovogodišnji poziv za učešće na konkursu je: Ne možemo biti svi veliki ljudi, ali možemo biti pošteni


Literarni radovi mogu biti proznog ili poetskog karaktera . Konkurs je otvoren počev od 30. 05. 2017 do 10. 06. 2017. godine

Radove možete dostaviti na adresu Osnovne škole „Omer Maksumić“ Podvelež ili na E-mail- ospodvelez@gmail.com škole najkasnije do: 10. 6. 2017.godine

Radovi koji budu poslani e-mailom trebaju biti poslani kao jedan atachment koji mora imati: ime djeteta, škola koju pohadja, e-mail adresu na koji ćemo poslati rezultate, kao i kontakt telefon.

Komisija će odabrati tri najuspješnija rada koja će biti nagrađena i javno prezentirana. Za izabrane najbolje radove obezbijeđene su novčane nagrade i to:

-Nagrada za prvo osvojeno mjesto iznosi 150 eura

-Nagrada za drugo osvojeno mjesto iznosi 100 eura

– Nagrada za treće osvojeno mjesto iznosi 50 eura

Proglašenje najboljih radova kao i dodjele nagrada bit će uručene u sklopu manifestacije „Putevima pobjede“.

Svi prispjeli radovi smatrat će se vlasništvom Udruženja „Veležistan“, te će se moći javno objavljivati u prigodnim publikacijama.

Nekoliko riječi o Udruženju:

Udruženje „Veležistan“ Fond za promicanje obrazovanja, neprofitabilna je organizacija koja njeguje i čuva uspomenu na pjesnika Selima ef. Jelovca koji je porijeklom iz Podveležja. Svojim književnim radom na polju poezije, Selim ef. Jelovac iako je gotovo najveći dio svog života bio daleko od Mostara dao je značajan doprinos predstavljanju rodnog Podveležja i Hercegovine pjevajući najljepše stihove o kršnoj Hercegovini, bogatstvu srednjovjekovne historije Huma i humske zemlje od Hercega Ahmed – paše do XX stoljeća.

Cilj Udruženja Veležistan jeste da bude mjesto gdje će Podvelešci čuvati, njegovati i razvijati svoj pozitivan odnos i osjećaj prema rodnom kraju.

Organizacijski odbor

(www.preporod.com)