Livno: Hatmu završili 8 novih učenika

Program je sačinjavao predstavljanje mladih učača, redoslijedno. Svako od njih osmero proučili su stranicu gledajući i jednu suru napamet. Ovogodišnji svršenici hatme bili su: Vedad Džafić (VI razred), Lejla Jahjefendić (VI razred), Mirza Salihagić (VI razred), koji su hatmu završili pred muallimom Šejlom Mujić Kevrić, Aner Hodžić (VII razred), Dženisa Hodžić (VIII razred), Omar Ortaš (VII razred), Sarah Imamović (I srednje), koje je predvodio imam Edin ef. Alić, te  Enis Brzika (IX razred) na čelu sa Ismail ef. Mehtićem. 

Važno je istaći da su ovogodišnji hatmaši, te svi koji završe hatmu inače u Livnu, vrhunski učači Kur'ana, obzirom da je komisija ispred Medžlisa donijela stroga pravila po pitanju završavanja hatmi. Učenici koji ne budu savladali pravilno učenje budu vraćeni da usavrše učenje, što je ustvari jedna pogodnost za njih, kako bi ozbiljnije shvatili svoju privrženost Kur'anu.

Vaz je održao i još jednu finalnu ocjenu za cjelokupni program dao glavni imam Medžlisa Livno.

Pored ove  svečane zgode, upriličene su još neke aktivnosti čija vrijednost je umnogostručena u posljednoj trećini ramazana. Isti ovu noć organiziran je iftar za 500 džematlija ispred džamije Ahmeda Dukatara na Topovima, koji je poprimio svečanu notu  sa kulturno vjerskim programom upriličenim na platou ove predivne džamije. 

Udruženje žena Medžlisa Livno svake godine realizira i jedan vrlo zanimljiv projekat kojim nastoji povećati intenzitet “traženja” noći Kadra, a to je zajednička sadaka. Riječ je o osnivanju zajedničkog fonda iz kojeg će tokom zadnjih 10 dana ramazana aktivistice uručivati poklone; djeci, djeci i osobama sa smetanjama u razvoju, djeci samohranih roditelja, djeci jetimima. 27. noć aktivistice su kupile darove za sve svršenike hatmi, a jednoj svršenici kupile svečanu haljinu i mahramu koju je ovu noć obukla na svoju hatmensku dovu.