Ljubljana: Muftija Porić govorio na tribini “Božiji poslanik Muhammed a.s.”

U Muslimanskom kulturnom centru Ljubljana muftija mr. Nevzet-ef. Porić jučer je održao tribinu o Božijem poslaniku Muhammedu a.s., kojoj su prisustvovali imami kao i veliki broj članova Islamske zajednice u Republici Sloveniji.

Ovom tribinom počeo je program obilježavanja mjeseca rebiu-l-evvela, koji će se u narednim danima organizirati u džematima Islamske zajednice u Republici Sloveniji, u čast rođenja posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda a.s., a koji će obuhvatati tribine, mevludske svečanosti i druženja sa omladinom.

Muftija Porić govorio je o različitim aspektima Poslanikove, a.s., misije i doprinosa u izgradnji moralne vertikale čovječanstva, objavila je Islamska zajednica u Sloveniji.

Istakao je da je Poslanik a.s. “donio čovječanstvu svjetlo vjere od Boga, te da nije riješio samo probleme sićušnog čovjeka, već je sustavno riješio sve osnovne probleme ljudskog, duhovnog i tjelesnog, te pojedinačnog i zajedničkog života.”

Govoreći sa aspekta društvene uloge koju je u to vrijeme imala Mekka, naglasio je da je “Mekka bila središte arapskog poluotoka i bila je središte za trgovinu, a glavnina moći koju su imali Mekkelije, izvedena je iz činjenice da je bila Ka'ba u njihovom gradu. Poslanikova, a.s., poruka zasjala je u samo središte njihove religije, moći i bogatstva ljudi njegovog vlastitog grada uključujući i njegovu rodbinu. Čovjek koji je bio siroče i koji je mnogo trpio sa malo sredstava položio je temelje za novo vjersko društvo i civilizaciju, koja je utisnila biljeg na veliki dio svijeta i okrenula novu stranicu ljudske povijesti. Njegova misija je bila da posveti cijeli život i da stvori ravnotežu u ljudskom životu, koji bi mogao poslužiti kao temelj za predanost, pokornost pred Božanskom Istinom.”

Mevludske svečanosti bit će organizirane u svim džematima, a centralna mevludska svečanost bit će organizirana u Muslimanskom kulturnom centru Ljubljana, u subotu 8. oktobra 2022. poslije akšam-namaza.

(Preporod.info)