Luksemburg: Konkurs za radno mjesto imama u džematu AIC SUD u Eschu

Pored općih, kandidat treba da ispunjava i sljedeće uslove:

Završena jedna od priznatih medresa u BiH
Završen jedan od priznatih fakulteta islamskih nauka
Da je, po mogućnosti, hafiz Kur`ana Časnog
Da govori bosanski i arapski i, poželjno je poznavanje engleskog, francuskog ili njemačkog jezika, kao i spremnost za učenje francuskog jezika
Da ima saglasnost Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovni.

Uz molbu kandidat treba da pošalje sljedeće dokumente:

– CV sa fotografijom
– Kopije diploma
– Pismene preporuke sa ranijih radnih mjesta
– Uvjerenje o nekažnjavanju.

Iz džemata napominju da se očekuje stupanje na dužnost 1. januara 2017. godine. Planirano je potpisivanje ugovora na dvije godine prije stupanja na dužnost, uz mogućnost produženja na još 2 godine.

Uprava za vanjske poslove i dijasporu će u koordinaciji sa džematskim odborom razmotriti sve prispjele molbe i obavijestiti kandidate o svojoj odluci najkasnije 15 dana nakon zatvaranja konkursa.

Prijave slati putem e-maila na adresu: aicsud@gmail.com

Konkurs će biti objavljen u Preporodu i ostaje otvoren 10 (deset) dana od dana objavljivanja.