Magistarski rad o Čajniču i njegovoj okolini

Na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, na odsjeku za historiju, magistarski rad je uspješno obranila Aida Mujezin-Čolo, uposlenica od 1995.godine u „El- Kalemu“, Izdavačkom centru Rijaseta Islamske zajednice u BiH. Pred komisijom u sastavu prof. dr. Enes Pelidija, mentor i član, prof. dr. Edin Radušić, predsjednik, i doc. dr. Fahd Kasumović, član, ona je obranila magistarsku temu „Čajniče i njegova okolina od uspostavljanja osmanske vlasti do kraja 16. stoljeća“. Primarni zadatak magistarskog rada bio je da na osnovu izvorne građe i relevantne historijske literature utvrdi vrijeme uspostave osmanlijske vlasti na području čajniča o njegove okoline, zatim teritorijalni opseg nahija Samobor, Pribud i Čajniče, koje su potkraj 16. stoljeća ušle u sastav Čajničkog kadiluka. Cilj istraživanja bio je urbani, privredni i demografski razvoj samog Čajniča, ali i razvoj seoskih naselja u nahiji Pribud.

Sličica Želim Print