Magistrirao glavni imam Medžlisa Banja Luka

Kandidat je branio tezu pred komisijom u sastavu: dr Asim Zubčević, docent, predsjednik komisije, dr Mustafa Hasani, vanredni profesor, član komisije i dr Ahmet Alibašić, vanredni profesor, mentor i član komisije.

Muhedin ef. Spahić rođen je 1986. godine u Pojsku kod Zenice. Završio je Behram-begovu medresu u Tuzli i Fakultet islamskih nauka u Sarajevu, teološki smjer. Od 01.10.2009. obavlja poslove imama, hattiba i mu’allima džemata Grab, Medžlis Islamske zajednice Banja Luka.
Od 01.08.2011. godine premješten na mjesto imama, hattiba i mu’allima džemata Potok, Medžlis Islamske zajednice Banja Luka, gdje i danas službuje.

Od 01.10.2009. obavljao poslove sekretara Muftijstva banjalučkog, Banja Luka do 01.05.2014. godine kada od strane Reisu-l-uleme, a na prijedlog muftije banjalučkog biva imenovan na funkciju glavnog imama Medžlisa Islamske zajednice Banja Luka.

Ispred Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini učestvovao u pokretanju rada Odbora za međureligijsku saradnju Banja Luka.

Rukovodilac događaja Svečanosti otvaranja Ferhadije džamije u Banjoj Luci 7. Maja, 2016. godine.

Rukovodilac aktivnosti osnivanja Predškolske ustanove- Kluba za djecu “Pahuljica”, vrtića čiji je osnivač Medžlis Islamske zajednice Banja Luka, koji je jako važan za Bošnjake u Banjoj Luci. Vrtić je osnovan 2015. godine.

Pokrenuo rad Pokopne djelatnosti Medžlisa Islamske zajednice Banja Luka sa ranije osnovanom firmom “SABUR” d.o.o. 2015. godine.

Vodio Projekat usaglašavanja vakufskih parcela, skidanja društvenih svojina, oslobađanje poreza na nepokretnost, povrata uzurpiranih vakufskih parcela i stavljanje vakufske imovine u funkciju u Banjoj Luci. 
Objavio jedan rad: “O musallama s posebnim osvrtom na banjalučku musallu”, Glasnik Rijaseta Islamske zajenice u Bosni i Hercegovini, br. 9-10, septembar-oktobar 2014. Oženjen i otac dva mala banjalučana Kerim i Emin.