Magistrirao imam džamije Kralj Fahd

U srijedu, 24.10.2018., godine, na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu je, u sastavu ocjenjivačke Komisije, prof. dr. Amira Trnka-Uzunović, predsjenik, prof. dr. kurra hfz. Dževad Šošoć, član i mentor i prof. dr. hfz. Halil Mehtić, član, magistrirao hfz. Alija ef. Rahman. Naziv magistarskog rada je „Imam aš-Šatibi i njegov doprinos izučavanju kiraetā“, a sam rad je od strane svih članova Komisije ocijenjen vanredno uspješnim i kvalitetnim uz preporuku da se štampa. Nakon zapaženog izlaganja i odgovora na postavljena pitanja, u prisustvu rodbine i prijatelja, hfz.Alija Rahman je promoviran u magistra islamskih nauka u oblasti kiraetske nauke. 

Alija Rahman je rođen 10.10.1982., godine u Doboju, od oca Muhameda i majke Medine Rahman. Osnovno školovanje i mekteb je završio u rodnom selu Šije, općina Tešanj. Godine 1997., upisuje Gazi Husrev-begovu medresu  a potom Fakultet islamskih nauka u Sarajevu, smjer teološki. Kao student druge godine Fakulteta, pred Komisijom za hifz pri Rijasetu islamske zajednice u Bosni i Hercegovini uspješno polaže hifz Kur'ana Časnog i stiče zvanje Hafizu-l-kur'an. Muhaffiz mu je bio prof. dr. hfz. Fadil Fazlić. Diplomski rad na Fakultetu islamskih nauka je odbranio na temu „Stilistička obrada sure Al-Hudžurat“ pod mentorstvom prof. dr. Džemaludina Latića. 

Godine 2013., hfz. Alija upisuje magistarski studij na Fakultetu islamskih nauka pri Katedri za kiraet sa naslovom teze „Imam Aš-Šatibi i njegov doprinos izučavanju kiraetā“ a pod mentorstvom kurra hfz. prof. dr. Dževada Šošića.

Hfz. Alija Rahman je zbog zapaženih rezultata u nastavno-naučnom procesu Medrese, još kao učenik a poslije i kao student Fakulteta islamskih nauka bio angažiran kao honorarni imam pri MIZ-e Sarajevo, gdje stiče izuzetna iskustva u imamskim, hatibskim i muallimskim poslovima. Prema evidenciji MIZ-e Sarajevo, obavljao je dužnost honorarnog imama šest godina i to: u Ali-pašinoj džamiji, Hadžijskoj-gdje je  prema tradiciji te džamije noćne namaze klanjao hatmom, godinu dana je proveo u džematu Gorica, te potom nepune dvije godine kao imam i hatib Bakijske džamije u Sarajevu. Za vrijeme ovih angažmana, hatibske i muallimske dužnosti je obavljao  prema potrebama i rasporedu MIZ-e Sarajevo. Godinu dana je proveo i kao imam i hatib Gazi Husrev-begove džamije u Sarajevu a kao zamjena tadašnjem drugom imamu džamije hfz. mr. Mensur ef. Malkiću. Bio je i aktivan učesnik i učač hafiskih mukabela u Sarajevu. Iste je učio u Begovoj, Carevoj, Čaršijskoj, Bakijskoj i Alipašinoj džamiji. Godine 2007.,  prema preporuci Rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini zapošljava se na poslovima odgajatelja u školskom centru „Al-Walidein“ Gazaz u Sarajevu. 

U džematu Šije Gornje Polje, MIZ-e Tešanj, obavljao je dužnost imama, hatiba i muallima godinu dana, tačnije  2008-2009., a krajem 2009. godine je postavljen za prvog imama, hatiba i muallima Kajserija džamije u Goraždu MIZ-e Goražde, gdje je proveo tri godine i dva mjeseca.  Od 2013., godine je zaposlen kao imam, hatib i muhaffiz džamije Kralj Fahd u Sarajevu gdje radi do danas. Hfz Alija Rahman je učestvovao na brojnim takmičenjima u hifzu Kur'ana Časnog. Na takmičenjima organizovanim pod pokroviteljstvom Rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, dva puta je  učestvovao kao takmičar u kategoriji hifz 15 džuzeva i oba puta osvajao treće mjesto. Na prvom Balkanskom takmičenju u hifzu Kur'ana koje je također organizovao Rijaset islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, hfz. Alija je učestvovao kao takmičar u kategoriji cijelog Kur'ana i osvojio drugo mjesto. Kao predstavnik Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, učestvovao je i na međunarodnim tamičenjima učenja Kur'ana u Zagrebu, Republika Hrvatska i u Maleziji, gdje je u kategoriji tilaweta ostvario zapažene rezultate. Aktivan je učesnik na brojnim stručnim seminarima za hafize i hifz Kur'ana koje je organizovao Rijaset islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. 

Godine 2016., je bio predstavnik Bosne i Hercegovine na stručnom seminaru za obuku ocjenjivačkih komisija za tamičenja u hifzu Kur'ana održanom u Mekki, koji završava sa visokim ocjenama i dobija certifikat od Ministarstva za vjerska pitanja Kraljevine Saudijske arabije kao potvrdu o stečenim kompetencijama.

Hfz.Alija Rahman je u Islamskim informativnim novinama Preporod objavio nekoliko prevedenih radova, objavljivao je prevodilačke radove o sedam kiraetskih imama i u časopisu Novi Horizonti a svoje hutbe je objavljivao u časopisu Muallim i u autorskom djelu Asmir ef. Salihovića, O začudnosti govora, koji je sakupio značajan broj hutbi bosanskih hatiba. Bio je muhaffiz šestoro hafiza a trenutno nekoliko njih sprema za Komisiju. Učestovao je u projektu Bosanke mukabele u produkciji radija BIR-a. Aktivan je učesnik i predavač na brojnim džematskim svečanostima u domovini i dijaspori a održao je i  brojna predavanja na islamskim TV stanicama u državi. 

Oženjen je hfz. Hatidžom Kapo i otac je petoro djece.