Manifestacija: Inicirano organiziranje Dana patriotizma

U organizaciji Bošnjačkog pokret za ravnopravnost naroda, te  drugih organizacija i institucija,  na 9. januar u Sarajevu, u Gazi Husrev-begovoj biblioteci, organizirano je  obilježavanje „Dana patriotizma – sjećanje na početak genocida nad Bošnjacima 92-95“. Neposredan povod za skup bilo je organiziranje Dana RS-a u Banjoj Luci.
Nakon dokumentarnog filma Avde Husejinovića o danu i danima koji su uzrokovali mnoge zločine i genocid nad Bošnjacima, otvarajući skup Sejfudin Tokić , predsjednik Bošnjačkog pokreta za ravnopravnost naroda, istakao je:
“Mora se reći šta se tada desilo na takozvanoj skupštini srpskog naroda na kojoj je iznesena teza o razgraničenju naroda i na kojoj je promoviran projekt velike Srbije i projekt uništenja Bosne. Poslije toga je uslijedio najveći zločin na tlu Evrope poslije Hitlera”, dodajući da se i danas sljedbenici tih politika pojavljuju na obilježavanju 9. januara u RS-u. Tokić je inicirao da je Pokret zbog toga, s drugim organizacijama i institucijama, inicirao proglašavanje toga dana Danom patriotizma – sjećanje na genocid 92-95. želeći i u budućnosti prezentirati istinu o najvećim zločinima na tlu Evrope počinjenim poslije Drugog svjetskog rata.
Skupu se obratio i Nezim  Halilović Muderis, ratni komandant,  naglasivši da je 9. januar jedan od najtužnijih dana u našoj modernoj povijesti, dan kada je tzv. skupština srpskog naroda prihvatila 9. januar za dan tog genocidnog etniteta. „ Na taj način oni su prihvatili nacionalizam i fašizam Miloševića, Karadžića i Mladića čime su Srbi nesvjesno priznali agresiju i genocid nad Bošnjacima“, rekao je on.
U svom obraćanju akademik Smail Čekić se osvrnuo na formiranje Republike Srpske, koja je formirana na nelegalan i nelegitiman način kršeći ustavnopravni sistem i teritorijalnu cjelovitost i jedinstvo Republike BiH ignorišući ličnu i imovinsku sigurnost njenih građana. Za sve to postoji validna dokumentacija koja potvrđuje da je “ RS nastala  na rezultatima osvajačkog i agresorskog rata protiv Republike BiH i genocida nad Bošnjacima”, kazao je Čekić.
Najavljeno je da će manifestacija “Dan patriotizma – sjećanje na početak genocida nad Bošnjacima 1992-1995” biti organizirana i u budućnosti na teritoriji cijele države.