Manifestacija – Započeli „Dani Hasana Kaimije“

Književnici su posjetili OŠ „Petar Kočić“ Kravica – područno odjeljenje u Konjević Polju, OŠ „Desanka Maksimović“ Čelopek – područno odjeljenje Križevići, OŠ „Sveti Sava“ Zvornik, Srednjoškolski centar „Petar Kočić“ Zvornik, Edukativni centar u Novoj Kasabi i MSŠ „Sapna“ u Sapni.  Sa učenicima osnovnih i srednjih škola tom prilikom družili su se književnici: Šimo Ešić, Mehmed Đedović, Fajko Kadrić i Osman Halilović.