Maroko: Međunarodna konferencija o zaštiti prava vjerskih manjina

Trodnevna konferencija u Marakešu, koja se održava pod pokroviteljstvom marokanskog kralja Muhammeda VI, a koju organizuje ministarstvo vakufa i islamskih pitanja Kraljevine Maroko, u saradnji sa Forumom za promociju mira u muslimanskim društvima, počela je sa radom u ponedjeljak, 25. januara 2016. godine. Njom predsjedava Ahmed el-Teufik, ministar vakufa i islamskih pitanja Kraljevine Maroko.

U svojstvu člana Foruma za promociju mira u muslimanskim društvima, u radu konferencije učestvuje dr. Mustafa Cerić, predsjednik Upravnog odbora Centra za dijalog – Vesatijja, kao uvodničar konferencije i moderator treće sesije Suživot u historijskom iskustvu muslimana.

Od konferencije pod nazivom Vjerske manjine u muslimanskim zemljama: pravni okvir i poziv na djelovanje se očekuje da usvoji deklaraciju o zaštiti vjerskih manjina u muslimanskom svijetu, utemeljenoj na Medinskoj povelji.

Prema zajedničkom saopštenju organizatora, konferenciji prisustvuje preko tri stotine vjerskih autoriteta, intektualaca, stručnjaka i pravnika koji se zalažu za zaštitu nemuslimanskih manjina. Konferenciji u Marakešu prisustvuju i lideri vjerskih zajednica kršćana, jevreja, hindusa i sika, a koji žive u u zemljama s većinskim muslimanskim stanovništvom.

U saopštenju stoji kako se ova konferencija održava u vrijeme učestalih terorističkih napada, zločina iz mržnje i rastućega kršenja prava vjerskih manjina u muslimanskim zemljama, prvenstveno na Bliskom istoku.

Organizatori su izabrali Maroko za održavanje ove konferencije zbog njegovog umjerenog pristupa, uvažavanja kulturne raznolikosti i napretka na polju ljudskih prava. Maroko je prepoznat kao tolerantna zemlja u kojoj se građanska prava vjerskih manjina poštuju.

Ova konferencija predstavlja priliku da se još jednom ukaže na to kako su kršenja prava vjerskih manjina u suprotnosti sa učenjem islama, mira, umjerenosti i zajedništva koji je oduvijek prevladavao među pripadnicima različitih vjerskih zajednica u većini muslimanskih zemalja, istaknuto je u saopštenju.

Prema riječima organizatora, konferencija u Marakešu je prva ove vrste u dugoj povijesti islama, otkako je Medinskom poveljom, najstarijim pisanim dokumentom o ljudskim pravima, Poslanik Muhammed, s.a.v.s., normirao prava nemuslimanskih manjina u muslimanskim društvima.

(www.cdv.ba)