Medrese – korak ispred drugih škola

 

Među prvim školama u BiH koje su uvele elektronski dnevnik bile su i medrese Islamske zajednice. Naime, početkom ove školske godine ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo najavio je kako će se uvesti elektronski dnevnik u deset sarajevskih škola, dok je ovaj projekat završen u medresama tri, odnosno četiri godine ranije.

Šta je e-dnevnik

Dr. Amir Karić ispred Rijaseta potpisao je ugovor s Fakultetom informacionih tehnologija iz Mostara 2014. godine o implementaciji elektronskog sistema u svim medresama na području Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, pod nazivima e-Medrese, MedresaOnline ili ISM – Informacijski sistem medresa, što predstavlja veliki inovativni iskorak u obrazovnom sistemu Bosne i Hercegovine i prati savremene trendove unutar evropskog obrazovnog sistema. Riječ je o aplikativnom softveru namjenski razvijenom za potrebe digitalnog vođenja pedagoške administracije i evidencije u medresama.  Pored elektronskog dnevnika, tu su i brojna druga informaciona rješenja koja će pomoći učenicima, roditeljima, nastavnicima i menadžmentu medresa u razmjeni informacija i obrazovnih sadržaja.

Putem sms poruke, roditelji imaju informaciju o ocjenama i izostancima đaka, dok putem logiranja u e-dnevnik imaju uvid i u sve ostale potrebne informacije o đacima, kao naprimjer, njihovo ponašanje u školi i van škole, pregled svih ocjena na jednom mjestu, pregled izostanaka sa nastave…

Tačnije, radi se o web baziranoj aplikaciji za vođenje odjeljenske knjige u elektronskom obliku, koja ima sve funkcionalnosti klasičnog papirnog dnevnika, uz brojne dodatne funkcionalnosti koje omogućavaju savremene informacijske tehnologije. Aplikacija omogućava nastavnicima, razrednicima i direktorima medresa brzu i jednostavnu izradu uobičajenih izvještaja o održanim časovima, ocjenama i izostancima koji se analiziraju na sjednicama nastavničkih vijeća. 

Prve svjedodžbe iz e-dnevnika

Mr. sc. Adil Joldić, koji je kao stručnjak informacionih tehnologija bio angažiran na projektu e-Medrese, zadovoljan je dosadašnjom implementacijom projekta.

“Specifičnost u ovom slučaju je što je softversko rješenje u vlasništvu Islamske zajednice i što ga razvojni tim može u kratkom vremenskom periodu proširiti s novim funkcionalnostima shodno potrebama škola. Neminovno je da će doći vrijeme kada će se papirni dnevnik morat zamijeniti sa e-dnevnikom i da doći vrijeme do potpune informatizacije svih edukativnih i poslovnih procesa. Sa ovim projektom bh medrese idu korak ispred drugih škola u našoj državi“, kazao je Joldić, koji je i asistent na Fakultetu informacionih tehnologija u Mostaru.

Pored profesionalnog poziva Joldić ima i ličnu satisfakciju zbog učešća u ovom projektu. “Meni je lično zadovoljstvo što sam na ovom projektu od samog početka i što se moje znanje i iskustvo koristiti u ovako jednom društveno korisnom projektu. Posebno mi je zadovoljstvo što kao član Islamske zajednice doprinosim njenom napredovanju“, kazao je Joldić.

Izgled e-dnevnika

 

Prema riječima profesora u Gazi Husrev-begovoj medresi Mensura Kerle  kada je riječ o ovoj medresi, to je otprilike 1.500 korisnika. “Ažuriranje podataka u e-dnevniku: evidencija prisustva nastavi, ocjena, izostanaka i konstatacija odgajatelja vrši se svakodnevno. U mjesecu junu 2015. godine prvi put smo bili u prilici štampati svjedodžb​e za učenike 16 odjeljenja i diplom​e za četiri odjeljenja IV razreda​ direktno iz sistema e-dnevnik. Time ​elektronski dnevnik doprinosi pojednostavljenju administrativn​ih proces​a u skladu sa svjetskim trendovima u obrazovanju​. ​Ova funkcija sistema​,​ koja uveliko olakšava posao razrednika, uz informisanje roditelja o postignutom uspjehu, vladanju i izostancima, jeste zapravo osnovna svrha i praktična korist sistema.​ ​​Sistem ​​e-dnevnik​ je još od povoja i ranih testnih faza​ konstantno usavršavan, dotjerivan i prilagođavan zahtjevima medresa​ i korisnika sistema, ​a u svakoj školskoj godini implementira se niz novih funkcionalnosti. Tako je, primjera radi, osim SMS obavijesti o uspjehu, ocjenama, korekcijama ocjene vladanja, izostancima sa nastave, konstatacijama odgajatelja i drugim važnim informacijama, e-dnevnik pogodan i za komunikaciju korisnika direktno unutar sistema, objavljivanje i dijeljenje e-learning materijala, generisanje različitih izvještaja i statističkih podataka itd. U toku su završni radovi, poliranje i testiranje android aplikacije za e-dnevnik“, kazao je Kerla.

Mišljenje roditelja na osnovu istraživanja

U rezultatima istraživanja iz 2014/15. školske godine, koje se djelimično doticalo i e-dnevnika, a koje je na nivou Gazi Husrev-begove medrese provela prof. pedagogije Maida Vuković, navedeno je da najveći procenat roditelja smatra da e-dnevnik ​pruža cjelovitiji i​ ​potpuniji uvid u rad i napredak koji​ ​učenici ostvaruju​ ​u odgojno-obrazovnom procesu. Veliki broj roditelja ​naglasio​ je​ da ​​e-enevnik predstavlja dobar i adekvatan način dvosmjerne razmjene informacija na relaciji porodica ​- škola​​.​ U sličnom istraživanju iz tekuće 2016/17. školske godine, većina predmetnih profesora smatra ​da uvođenje elektronskog dnevnika u ​Medresi doprinosi poboljšanju komunikacije između škole i porodice​. ​

“Navedeni indikatori svrsishodnosti elektronskog dnevnika su ohrabrujući i motivirajući posebno ako se ima na umu da veliki broj učenika Gazi Husrev-begove medrese boravi u internatu i dolazi izvan Kantona Sarajevo. Roditeljima koji nisu u prilici često dolaziti na informativne razgovore sa razrednikom i odgajateljem elektronski dnevnik pruža blagovremen, validan i potpun uvid u odgojno-obrazovni proces i napredak učenika. Neki pokazatelji uspješnosti implementacije e-dnevnika govore da je u padu i broj izostanaka sa nastave upravo radi blagovremenog uvida roditelja u evidenciju prisustva učenika na nastavi“, pojasnio je Kerla.

Profesor u Medresi “Osman-ef. Redžović“ Abdulkadir Kadrić ukazao je i na dodatne prednosti e-dnevnika. “Putem sms-a, roditelji imaju informaciju o ocjenama i izostancima đaka, dok putem logiranja u e-dnevnik imaju uvid i u sve ostale potrebne informacije o đacima, kao naprimjer, njihovo ponašanje u školi i van škole, pregled svih ocjena na jednom mjestu, pregled izostanaka sa nastave, broj opravdanih i neopravdanih časova i sl. Blagovremena i tačna razmjena informacija je ključna za uspostavljanje tzv. ‘pedagoškog trokuta’, odnosno uspostavljanja saradnje između škole, učenika i roditelja. Pored toga, s obzirom da se u medresama školuju đaci čiji su roditelji udaljeni od škole desetinama, pa i stotinama kilometara, e-dnevnik značajno smanjuje njihove troškove putovanja radi redovnog informiranja o uspjehu đaka u školi“, pojasnio je Kadrić.

Složenost e-dnevnika

Pitali smo profesora Kadrića koliko je složen proces vođenja e-dnevnika, s obzirom na svakodnevne obaveze profesora. “Svaka promjena u početku proizvodi određenu dozu rezerve i nepovjerenja, pa je tako donekle bilo i sa elektronskim dnevnikom. Međutim, period adaptacije profesora na ovu inovaciju je brzo prošao.  Kolegice i kolege su brzo ovladali upotrebom programa i uvidjeli brojne mogućnosti koje nudi. Profesori u nastavnom procesu evidentiraju sve aktivnosti učenika i bilježe konstatacije, koje su vidljive roditeljima. Za nastavno osoblje je naročito važno što e-dnevnik omogućava i brojne statističke analize i izvještaje“, kazao je Kadrić.

Prema riječima Seida Eminovića, stručnog savjetnika za srednje obrazovanje u Upravi za obrazovanje i nauku, Rijaset će nastaviti pružati svu podršku obrazovno-odgojnim ustanovama Islamske zajednice kako bi išle ukorak s najboljim rješenjima u nastavnom procesu. Jedna od nedavnih donacija bila je dodjela 50 laptopa i devet interaktivnih tabli srednjoškolskim ustanovama Islamske zajednice u BiH.