Međunarodna konferencija o vakufima u Alžiru

Alžir, Dželfa, 27. i 28.09.2017. Na poziv ministarstva za vjerske poslove i vakufe iz Demokratske Narodne Republike Alžir direktor Vakufske direkcije IZ u BiH dr. Senaid Zajimović prisustvovao je dvodnevnoj konferenciji o vakufima koju je organiziralo ovo ministarstvo. Konferencija je nosila naziv „Uspostava mehanizama u korištenju vakufa za potrebe šire društvene zajednice“.

Pored domaćina konferenciji su prisustvovali eksperti u oblasti islamskih finansija, ekonomije i vakufa iz Kuvajta, Turske, Malezije, Maroka, Kraljevine Saudijske Arabije, Egipta i Bosne i Hercegovine.

Na dvodnevnoj koferenciji uvodničari su prezentirali oko 20 referata u kojima su pored iskustva iz svojih zemalja tretirali i praktične primjere koji govore o tome kako ponovo vakufe učiniti značajnim faktorom u ekonomskom razvoju društva, što je između ostalog jedna od njegovih osnovnih uloga. Na konferenciji su prezentirane sljedeće teme: usporedba uloge zekata i vakufa u razvoju siromašnih zajednica, investiranje u vakuf-rješenje i izazov, uloga vakufa u razvoju malog biznisa, aktiviranje uloge vakufa u savremenom društvu, uloga vakufa u finansiranju budžetskog deficita, aktiviranje uloge vakufa putem uspostave islamskog finansijskog sistema – malezijsko iskustvo, institucionalno oživljavanje kulture uvakufljenja, pomoć državne administracije u rješavanju problematike vakufa, područja i metodi oživljavanja vakufa u oblasti obrazovanja u savremenom dobu, model oživljavanja uloge vakufa u razvoju društva u Maroku, odjeci investiranja vakufskih prihoda u Alžiru, uspostava vakufa putem islamskog solidarnog osiguranja, mehanizmi investiranja u vakufe, i dr.

Direktor Vakufske direkcije je tom prilikom prezentirao referat na temu „Uloga vakufa u razvoju društva – iskustvo IZ u BiH“. U svom izlaganju i prezentaciji govorio je o ulozi vakufa u nastanku bosanskohercegovačkih gradova i ulozi vakufa u ekonomskom razvoju Bosne i Hercegovine za vrijeme osmanlijske uprave, zatim o različitim političkim sistemima kroz koje je prošla Bosna i Hercegovina, te o uništavanju i oduzimanju vakufa od strane istih sistema. Nakon toga dr. Zajimović je govorio o pozitivnim primjerima obnove, u toku agresije, porušenih vakufa, stavljanju u funkciju istih, zatim o konstituisanju novih vakufa od kojih korist ima šira društvena zajednica posebno u oblasti zapošljavanja i borbe protiv siromaštva. Islamska zajednica je, iako joj još nisu vraćeni vakufi, idealan primjer doprinosa razvoju društva. Sa svim svojim organima i ustanovama ona je aktivan faktor u funkcionisanju ovog društva. IZ je uspjela obnoviti skoro sve, u ratu porušene, džamije, izgraditi nove džamije, obnoviti i u funkciju staviti mnoge stare vakufe koji donose prihode od kojih se izdržavaju neki medžlisi, uspostaviti nove vakufe za potrebe vjerskih aktivnosti i društva općenito. Napomenuo je i to da IZ u BiH nije državna ustanova i da nije na budžetu države, ali je i pored toga uspjela biti u vrhu investitora u ovoj državi i staviti na raspolaganje sve svoje resurse i otvoriti vrata svim članovima društvene zajednice. Vizuelnim primjerima prikazao je uspjeh Zajednice što je posebno ostavilo dojam na prisutne.

Prezentacija je privukla veliku pažnju medija, jer nije čest primjer da tako mala država i u njoj tako mala Zajednica, bez nekih velikih resursa uspije stati na svoje noge i konstantno pružati pomoć drugima. U tom kontekstu direktor Vakufske direkcije dao je nekoliko inervjua za alžirske medije. Svi su bili zainteresirani za pozitivne primjere uloge vakufa u BiH u razvoju društva, posebno zbog činjenice što odgovorni za vakufe u Alžiru pokušavaju pronaći najbolji model za oživljavanje vakufa i stavljanje istih u funkciju.