Međunarodni simpozij „Islamska umjetnost u Bosni i Hercegovini“ (AUDIO)

Održavanje simpozija najavljeno je za 25. oktobar 2017. godine u Gazi Husrev-begovoj biblioteci u Sarajevu sa početkom u 9 sati.

Simpozij je za radio BIR najavio predsjednik organizacionog odbora simpozija Ibrahim Begović, šef Odjela za visoko obrazovanje, nauku i kulturu u Upravi za obrazovanje i nauku Rijaseta IZ:

Islamska umjetnost i arhitektura u Bosni i Hercegovini prisutni su više od pet stoljeća, a bogate zbirke bosanskohercegovačkih muzeja i privatnih zbirki kriju neprocjenjivo blago islamske umjetnosti. Najveći dio umjetničkih dijela i arhitekture nastao je u duhu osmanske umjetnosti, što je razumljivo kada se zna da je Bosna bila dijelom Osmanskog carstva. Pored predmeta osmanske provenijencije jedan broj artefakta porijeklo vodi iz drugih dijelova islamskoga svijeta. Najznačajnije kolekcije islamske umjetnosti nalaze se u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine, Muzeju Sarajeva, Gazi Husrev-begovoj biblioteci, Muzeju „Gazi Husrev-beg“, Bošnjačkom institutu, Muzeju Republike Srpske, te drugim institucijama i bogatim privatnim zbirkama.

S obzirom na navedene činjenice, a imajući u vidu da se u novijoj povijesti Bosne i Hercegovine vrlo malo tretira islamska kulturna baština u kulturnoj i uopće društvenoj javnosti, kroz simpozij se želi ukazati na značaj likovnog i arhitektonskog naslijeđa te afirmirati nove percepcije i perspektive razumijevanja i odnosa spram potnecijala islamske umjetnosti u Bosni i Hercegovini. Putem prezentiranja recentnih saznanja i promišljanja kane se inicirati projekti koji će doprinijeti adekvatnijem pozicioniranju ove umjetnosti u ukupnom kulturnom naslijeđu naše domovine. Savremena tumačenja islamske umjetnosti i arhitekture, aktivna zaštita likovnog i arhitektonskog naslijeđa, uvid u umjetničke kolekcije, predstavljanje ideje Muzeja islamske umjetnosti, samo su neke od tema koje će biti u fokusu na ovom simpoziju.