Međunarodni simpozijum o vakufima u Indoneziji

Pored domaćina konferenciji su prisustvovali stručnjaci u oblasti islamskih finansija, ekonomije i vakufa iz Kuvajta, Novog Zelanda, Malezije, Južnoafričke Republike, Pakistana, Indije, Kraljevine Saudijske Arabije i Bosne i Hercegovine. Simpozijumu su prisustvovali naziri, tj. menadžeri i upravitelji vakufa iz cijelog područja Indonezije.

Na dvodnevnom simpozijumu uvodničari su prezentirali referate u kojima su uglavnom tretirali iskustva iz svojih zemalja u upravljanju vakufskom imovinom te iznosili praktične primjere kako vakufi i vakufski projekti koje realiziraju igraju značajnu ulogu u ekonomskom razvoju društva općenito i lokalne zajednice posebno. Naglašeno je da ispravno upravljanje i pametno investiranje u vakuf mogu doprinijeti i ekonomskom jačanju lokalne zajednice.

Direktor Vakufske direkcije je tom prilikom prezentirao referat na temu „Uloga vakufa u razvoju bosansko-hercegovačkog društva i upravljanje vakufima“. U svom izlaganju i prezentaciji govorio je strukturi vakufa i načinima upravljanja vakufima od konstituisanja prvih vakufa u Bosni i Hercegovini za vrijeme osmanske uprave pa do današnjeg dana kada je upravljanje vakufima regulirano Ustavom Islamske zajednice.

Govorio je također o ulozi vakufa u nastanku bosanskohercegovačkih gradova i ulozi vakufa u ekonomskom razvoju Bosne i Hercegovine za vrijeme osmanske uprave, zatim o različitim političkim sistemima kroz koje je prošla Bosna i Hercegovina, te o uništavanju i oduzimanju vakufa od strane istih sistema.

 

Nakon toga dr. Zajimović je govorio o pozitivnim primjerima obnove, u toku agresije, porušenih vakufa, stavljanju u funkciju istih, zatim o konstituiranju novih vakufa od kojih korist ima šira društvena zajednica posebno u oblasti zapošljavanja i borbe protiv siromaštva. Islamska zajednica je, iako joj još nisu vraćeni vakufi, idealan primjer doprinosa razvoju društva. Sa svim svojim organima i ustanovama ona je aktivan faktor u funkcionisanju ovog društva.

IZ je uspjela obnoviti skoro sve, u ratu porušene, džamije, izgraditi nove džamije, obnoviti i u funkciju staviti mnoge stare vakufe koji donose prihode od kojih se izdržavaju neki medžlisi, uspostaviti nove vakufe za potrebe vjerskih aktivnosti i društva općenito. Napomenuo je i to da IZ u BiH nije državna ustanova i da nije na budžetu države, ali je i pored toga uspjela biti u vrhu investitora u ovoj državi i staviti na raspolaganje sve svoje resurse i otvoriti vrata svim članovima društvene zajednice. Iznošenjem primjera u toku prezentacije svog referata prikazao je uspjeh Zajednice u revitalizaciji i upravljanju vakufima što je posebno ostavilo dojam na prisutne.

Pored Simpozijuma direktor, kao član grupe, prisustvovao je četvrtom radnom sastanku međunarodne grupe za izradu dokumenta o osnovnim principima vakufa u kontekstu njegovog doprinosa i upotrebe u islamskom ekonomskom sistemu. Na ovom dokumentu već više od dvije godine radi tim iskusnih stručnjaka. Do sada je mnogo urađeno. Nakon ugrađivanja novih primjedbi na predloženi tekst uslijedila je javna rasprava o dokumentu kojoj su prisustvovali i u kojoj su vrlo aktivno učestvovali naziri, tj. menadžeri i upravitelji vakufa iz cijelog područja Indonezije.

Trećeg dana direktor je prisustvovao Četvrtom Indonežanskom Šerijatskom Ekonomskom Festivalu (ISEF) u organizaciji Centralne banke Republike Indonezije.

(www.vakuf.ba)