Medžlis IZ Sarajevo (I.) – Svi pokazatelji su da svake godine ide nabolje

Na području Medžlisa IZ Sarajevo vjerski život organiziran je kroz 157 džemata, odnosno, 180 džamija i 43 mesdžida, a imamsku, hatibsku i muallimsku dužnost obavlja 87 stalno i 124 honorarno uposlena imama.

Predstavljanje u našem listu najvećeg, pa i najvažnijeg medžlisa  na području Bosne i Hercegovine – Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo iziskuje više prostora i vremena, nego od uobičajenog. Naravno, sve o radu i aktivnostima ovog  medžlisa nismo mogli obuhvatiti i napisati, ali ćemo ovdje nastojati iznijeti bar one osnovne.

Organizacija i kadrovi

U organizacijskom smislu Medžlis IZ Sarajevo trenutno obuhvata područje Sarajevskog kantona sa malim odstupanjem. Dakle, u sastavu sarajevskog medžlisa su slijedeće općine: Stari grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi grad, Ilidža, Trnovo, Hadžići, Vogošća, Ilijaš, džemat Hrenovica općina Pale – Prača, te džemati koji pripadaju sarajevskoj regiji, a administrativno su u RS. Na osnovu ovih podataka može se kazati da je Medžlis IZ Sarajevo najveći i najbrojniji Medžlis u Bosni i Hercegovini.

Na čelu izvršnog odbora je predsjednik Medžlisa Jusuf Zahiragić, a uslijed veličine Medžlisa i aktivnosti koje se provode pored glavnog imama, dr. Ferid-ef. Dautovića, tu su još zamjenik glavnog imama Malik-ef. Šljivo i pomoćnik Elvedin-ef. Klisura. Prostorije Medžlisa smještene su u dvije zgrade. Administrativni dio sa pokopnim društvom Jedileri smješten je u zgradi pored turbeta Sedam braće, a vjerskoprosvjetna služba je u ulici Kračule pod Kovačima.

Na području Medžlisa provedena je potpuna centralizacija i članarina je jedinstvena. 

Skupštinu Medžlisa sačinjava 311 zastupnik iz svih džemata. Izvršni odbor ima 15 članova, od čega je 14 izabrano na izborima 2014. godine na mandatni period od 4 godine. Članovi Izvršnog odbora su: Jusuf Zahiragić, predsjednik izvršnog odbora; Mina Pleh, Abdulgafar ef. Jukić, Mustafa Čengić, Nurko Čaušević, Bego Selimović, Fatima Makić, Enes Hajdarević, Samira Šljivo, Osman Mulaomerović, Esad Karahmet, Muhamed ef. Velić,  Muhamed ef. Memić, Elmedin ef. Hodžić, Ferid ef. Dautović, član po položaju – gl. imam.

Što se tiče vjerskog  života na području Medžlisa IZ Sarajevo organiziran je kroz 157 džemata, odnosno, 180 džamija i 43 mesdžida. Imamsku, hatibsku i muallimsku dužnost obavlja 87 stalno i 124 honorarno uposlena imama.

Zbog velikog broja “malih džemata”, što je specifičnost sarajevskog medžlisa, nešto je veći broj službenika koji su honorarno angažovani po različitim osnovama, kao imami, hatibi ili muallimi. Među honorarnim imamima najviše je studenata FIN-a, sa kojima je potpisan ugovor o stipendiranju, zatim uposlenika u institucijama IZ, profesora GHM, te penzionisanih imama.

Uslijed potrebe u protekloj 2016. godine Izvršni odbor Medžlisa primio je dvanaest imama u stalni radni odnos i to u džemate: Šanac, Ahatovići, Panjina Kula, Trnovo, Grivići, Lokve-Gradac, Ciglane, Bulbulistan, Trzanj, Teftedarin Dol (Sokolje), Vitkovac i Heća Mahala, te osobu za ženski aktivizam. Nakon prijema novih imama, kadrovska struktura stalno uposlenih u vjersko-prosvjetnoj službi izgleda ovako: gl. Imam, zamjenik i pomoćnik  – 3,  imami – 88, muezzini- 2, gasali –  6, administrativni radnik  – 1, koordinator za ženski aktivizam i socijalna pitanja- 1. Ukupno stalno zaposlenih je 101.

Među zaposlenim u vjerskoprosvjetnoj službi je 10 hafiza Kur’ana, 3 doktora islamskih nauka i 7 magistara nauka, 4 zaposlenika sa zvanjem master islamskih nauka. Osim stalno zaposlenih u Medžlisu je angažovano 124 volontera i stipendista za obavljanje prakse.

Ka unaprjeđenju vjerskog života

 

Pored redovnih aktivnosti koje su u nadležnosti vjerskoprosvjetne službe Medžlisa  od  Malika ef. Šljive doznali smo  koje su aktivnosti u cilju unaprjeđenja vjerskog života pokrenute. Tako je : a) Pripremljena je i organizovana manifestacija u povodu obilježavanja 12. rebiu-l-ewela. Manifestacija Dani o Allahovom Poslaniku Selam, Ya Resulullah kroz različite kulturno-vjerske sadržaje na više lokacija, b) Pokrenute su  mjesečne tribine u kino Sali u Ilijašu, u multimedijalnoj Sali Hadžićima, zatim u Carevoj džamiji u suradnji sa Muftijstvom i Centrom za dijalog Vesatijja,  petnaestodnevne u velikoj Sali Općine Novi Grad, te sedmične halke tefsira i hadisa u Carevoj džamiji; c)U većini džamija imami su organizovali kurseve sufare i tedžvida; d) Mmubarek noći: Lejletu-r-Regaib, Lejletu-l-Mi’radž, Lejletu-l-Berat i Lejletu-l-Kadr obilježene su svečanim programima; e)Večer Kur’ana sa polaznicima „Škole hifza Kur’ana“ u Carevoj džamiji. Ovim programom predstavljen je rad škole hifza i ujedno obilježena mubarek noć Lejletu-l-Berat; f) U mjesecu maju upriličena je svečana akademija svršenika sufare za odrasle osobe u Istiklal džamiji na Otoci. Na svečanosti dodijeljene su 292 diplome; g) Upriličen je bajramski koncert, Bajram dođe, mirišu avlije, 25. juna 2017. godine u KSC Skenderija povodom obilježavanja Ramazanskog bajrama. Ovo je 10 godina kako se u kontinuitetu organizuje pomenuti koncert; h)Upriličena je svečana akademija „Putevima Hidžre“ povodom obilježavanja Nove 1439. hidžretske godine, 20. septembra 2017. godine u Kuvajtskoj džamiji na Čengić Vili. Program je izveo Hor Medžlisa islamske zajednice Sarajevo. Nakon svečanog programa na platou ispred džamije upriličen je vatromet. U okviru obilježavanja Nove hidžretske godine organizovani su prigodni programi u još nekoliko sarajevskih džamija; h)Nakon odlaska Sulejman-ef. Bugarija koji je vodio „Savjetovalište za porodicu“, formirana je grupa savjetodavno-informativnog servisa, a u toku je doedukacija članova tima; i) Članice Asocijacije muallima  medžlisa svakog 11. u mjesecu posjete Gerontološki centar(starački dom) u Neđarićima. Također, članice asocijacije su u 2017. godini organizovale nekoliko prigodnih programa i edukativnih radionica u Domu za djecu bez roditeljskog staranja Bjelave. Posjete u oba spomenuta doma organizovane su u dogovoru s upravama domova; j)Večer Kur’ana u suradnji sa Omladinskim sektorom u Čekrekči- Muslihudinovoj džamiji, k)Nastavlja se gradnja novih džamija u onim dijelovima grada gdje do sada nije bilo vjerskih objekata, a ima potrebe za njihovu izgradnju.