Medžlis Kiseljak nastavlja pomagati socijalno ugrožene i u tekućoj godini

 

Pomenuti fond pomažu imami, nastavnici, profesori, te drugi dobri i savjesni ljudi. Od Augusta 2016. godine, kada je Fond počeo sa radom, pomogli smo 22 osobe u liječenju, namirnicama, kupovini drva, kupovini građevinskog materijala nakon požara i dr.  Također je podijeljeno 40 paketa, koje smo realizovali u saradnji sa turskom organizacijom.

Princip rada Fonda je da ne pomažemo u novcu, te da kupujemo isključivo proizvode domaće proizvodnje.

Medžlis islamske zajednice Kiseljak i u tekućoj godini će nastojati pomagati onima kojima je naša pomoć potrebna.