Medžlis Livno: pokrenuta igraonica za predškolski uzrast

Već ranije osjećala se potreba za ovim programom, koji ne bi bio vrtić gdje djeca imaju cjelodnevni boravak, nego neka vrsta dnevnog edukativnog druženja za najmlađu djecu koja su pak premalena da bi pohađala mektebe. 

Koordinatorica projekta je Šejla Mujić Kevrić, koja je u svojstvu koordinatorice za suradnju sa NVO, uspjela da pronađe nekoliko donatora koji bi pomogli opremanje i pokretanje igraonice. Organizacije koje su prvi partneri pokretanja igraonice u Livnu su MFS EMMAUS iz Doboja, te Prosvjetitelj Muallim iz Srebrenice. Zahvaljujući njihovoj pomoći, kupljen je namještaj, potrošni materijal, igračke. Igraonicu su također pomogli Džemil i Lejla Spahić te nekoliko njihovi prijatelja iz Minhena.

Voditeljica usmjerenih aktivnosti u igraonici diplomirana je profesorica razredne nastave, Arijana Husanović, koja vođena iskustvom u radu sa djecom vrlo kvalitetno realizira sve aktivnosti zadate godišnjim, a onda i mjesečnim planom i programom. Djeca jednom sedmično imaju i islamski vjeronauk koji vodi muallima Šejla M.K. Igraonicu trenutno pohađa 15 polaznika, uzrasta do 2.5 do 5 godina, a roditelji su prezadovoljni radom igraonice, te mogućnošću da njihova djeca pored igre, svaki dan mogu da savladaju neki novu vještinu, nauče novu pjesmicu, suru i slično. Igraonica radi 4 dana u sedmici po 3 sata, a plan je da se proširi kapacitet djece, te poveća broj sati, ali sve u skladu sa mogućnostima.

 Igraonica Medžlisa Livno je uvrštena u registar predškolskih programa Rijaseta nakon sastanka upravnika i predstavnika svih predškolskih ustanova čiji je osnivač Islamska zajednica, sa direktorom Uprave za vjerske poslove Rijaseta i direktorom za mektebe i predškolske ustanove Rijaseta IZ, a broj ovakvih ustanova iz godine u godinu sve više raste.