Medžlis Sarajevo: Dugogodišnja institucionalna briga o ženskom aktivizmu

Posebnom pažnjom Rijaseta za porodicu i žene u brojnim našim džematima, ženski aktivizam svakim danom dolazi sve do većeg izražaja.  Neki džemati i medžlisi su i ranije prepoznali važnost djelovanja u ovoj oblasti te institucionalno pristupili ovom pitanju. Jedan od njih je i Medžlis Sarajevo, koji je jedan od pionira institucionalnog rada u oblasti projekata za žene i porodicu. Ideja o organizovanju asocijacije ili udruženja žena pri Medžlisu nastala je još 2006. godine. Formirana je Asocijacija muallima pri Medžlisu Sarajevo koja je, s prekidima, funkcionisala sve do 2011. godine otkada su rad i aktivnosti konstantni. Godine 2015. formiran je Sektor za ženski aktivizam pri Medžlisu Sarajevo i imenovana koordinatorica, a Asocijacija muallima, gdje su uglavnom tretirana interna pitanja, ostaje kao sekcija Sektora za ženski aktivizam. “Medžlis Sarajevo je uvijek davalo posebnu podršku aktivnostima u čijem fokusu bi bile naše džematlijke, ali i djeca za koju se priređuju posebni programi, od takmičenja do učešća na javnim manifestacijama visokog nivoa, kakva je Selam ya Resulallah u kojoj se posebni dani posvete porodičnim vrijednostima i dječijim talentima. Kada je riječ samo o ženskom aktivizmu, Medžlis je konstantno davao institucionalnu podršku, naročito uz inicijativu i podršku glavnog imama dr. Ferid-ef. Dautovića,  počevši od posebnih ženskih mevluda do prvih u našoj državi samostalnih ženskih mukabela, naročito hafiskih. Pored svih aktivnosti, o kojima može govoriti naša koordinatorica, naša promocija ženskog aktivizma i naročito muallima je očita u manifestacijama javnog karaktera, kada su one nezamjenjiv dio našeg kolektiva“, kazao je zamjenik glavnog imama Medžlisa Sarajevo Malik-ef. Šljivo.

Veliki interes javnosti

Rad i aktivnosti žena, naših džematlijki, u suradnji s Medžlisom IZ Sarajevo na promociji vjere i društveno korisnih projekata izazvao je veliku pažnju javnosti, a potencijal koji pruža ženski aktivizam u glavnom gradu naše domovine pokazuje kako će ovaj segment rada Medžlisa biti sve prisutniji i prepoznatljiviji u široj javnosti.

U prošloj godini Sektor za ženski aktivizam i socijalna pitanja Medžlisa Sarajevo posebnu pažnju javnosti je izazvao posjetom javnim ustanovama i brigom o onim kategorijama našeg društva koji su, priznao neko ili ne, nepravedno zapostavljeni, a briga o njihovom vjerskom životu svedena na minimum.

Od gerontološkog do doma za djecu bez roditeljskog staranja

Tako je posvećena posebna briga onima koji borave u domu za stare osobe u Nedžarićima. Organizovane su posjete uz učenje tevhida, zikra i druženje s korisnicima svaki mjesec. Redovno su održavani kontakti i realizirani projekti u cilju bolje saradnje Medžlisa i Udruženja slijepih Kantona Sarajevo te brojnih nevladinih organizacija. Radi bolje komunikacije formirana je i kontakt grupa na aplikaciji Whats App. Jednom od zajedničkih sastanaka su, osim predstavnica Muftijstva sarajevskog i Rijaseta IZ u BiH, prisustvovale i predstavnice 11 udruženja/ organizacija. U fokusu bila su i  djeca u Domu za djecu bez roditeljskog staranja.  Također, ono što treba naglasiti jeste formiranje porodičnog savjetovališta pri Medžlisu Sarajevo. Formirana je radna grupa savjetodavno- informativnog servisa, a u toku je doedukacija članova tima. Briga o ženama i djeci naglašena je i u posjetama majkama s djecom u bolnicama.

Izrada socijalne karte džemata

“U toku samo četiri mjeseca prošle godine podijeljeno je 200 prehrambenih paketa, a obavljena je podjela 60kg kurbanskog mesa za 12 porodica.  Organizovane su dvije akcije prikupljanja novčane pomoći za kolegice muallime slabog imovinskog stanja ili kao podrška pri liječenju. U toku godine organizovano je sedam sastanaka žena aktivnih u džematu i društvu. Sa ciljem sticanja uvida u aktivnosti žena u džematima i socijalne karte džemata posjećeno je nekoliko džemata“, kazala je Adna Zulić, koordinatorica Sektora za ženski aktivizam.

Obavljeno je 17 kućnih posjeta socijalno ugroženima, starijim i bolesnim ljudima i šehidskim porodicama. U toku posjeta dostavljani su prehrambeni paketi, novčana hedija i pružana moralna podrška. Pored pomenutih, obavljene su i tri posjete ženama smještenim u bolnici zbog bolesti ili povrede. Sektor nije zaboravio ni povratničke džemate. Obavljene su tri posjete povratnicima u manjem entitetu.

Najveći izazov u predstojećem periodu

Naravno, ne treba posebno naglašavati da je Sektor bio organizator niza predavanja, tribina, radionica, seminara i druženja. Sve spomenute aktivnosti bit će nastavljene uz nove, planirane planom rada za 2017. godinu. Trenutno najveći izazov jeste uvezivanje džemata i afirmacija ženskog aktivizma u svim džematima na području Sarajeva, što je ogroman posao ravan uvezivanju nekog muftijstva u našoj domovini.

Ipak, s obzirom na dugogodišnji institucionalni pristup Medžlisa ovoj oblasti i dosadašnje rezultate Sektora, u ovoj godini to će biti realan projekat, naročito kada se uzme u obzir i dugo očekivana, barem moralna, podrška Rijaseta u ovoj oblasti.