Medžlis Sarajevo: Svake godine ide nabolje

Programi rada sa omladinom

 

Kao bitan segment rada i misijskog djelovanja Medžlis je svakako izdvojio i rad sa omladinom afirmirajući i podstičući njihove aktovnosti u džematima. O radu sa omladinom upoznao nas je Elvedin ef. Klisura. Informirani smo tako da mreža mladih Medžlisa IZ Sarajevo realizira svoje programe za mlade na džematskom, opštinskom, te nivou Medžlisa u cjelini. Programe sa mladima realizira 10 koordinatora-imama delegiranih od vjerskoprosvjetne službe. Oni su ujedno i članovi Tima koordinatora Mreže mladih Muftijstva sarajevskog koji kreira jedinstveni plan rada za čitav Muftiluk. Svaki općinski koordinator ima, pak, svoj tim omladinaca, predstavnika džemata, sa kojima planiraju i realiziraju sve aktivnosti. Na taj način se mladi i aktivno uključuju u svakodnevni rad Islamske zajednice, jer oni ne žele biti statistika i broj, nego aktivni sudionici svih procesa u društvu. Svojom snagom i entuzijazmom svakako mogu uraditi mnogo.

Od mnogobrojnih aktivnosti koje su preduzete možemo istaknuti nekoliko. Između ostalih tu su: Tri modula radionica realiziranih od februara do maja, te praktične aktivnosti koje su podrazumijevale prezentaciju kur’anskih poruka koje mlade posebno inspiriraju, humanitarne aktivnosti i ekološke akcije. Posebno se izdvajaju aktivnosti pod nazivom „Mi volimo Igman – Igman voli nas“, koja obuhvata čišćenje okolice Igmanske džamije, a koju je realizirala Mreže mladih Ilidža. Tu je i akcija „Obrok za sve“ , koju je Mreža mladih realizirla sa HU Pomozi.ba prilikom koje je podijeljeno 100 obroka, te druženja sa štićenicima centra za djecu sa Down sindromom „Budi mi drug“ , a koju je realizirala Mreže mladih Ilijaš.

15 sarajevo medzlis novi grad

Pored ramazanskih aktivnosti omladine vezanih za iftare i dječije mukabele tu su još i aktivnosti vezane za akcije čišćenja i zagrađivanja mezarja u Foči kao zajednička akcija Mreža Vogošća, te Centra i N. Grad, zatim mjesečne tribine u Hadžićima, N. Gradu i Ilijašu, kao i briga za vršnjake u potrebi kao jedan od rezultat hum. Akcije u Hadžićima i td. I, kao posebno bitne redovne aktivnosti treba istaknuti rad Omladinskog centra Hrasno, Ramazanske večeri u Kolobara hanu, bajramski koncert Bajram dođe mirišu avlije, Organiziran džematski rad u studentskim domovima, rad sa osobama sa oštećenim sluhom i td.

 

Ženski aktivizam i programski sadržaji

 

Nakon što je Adna Zulić imenovana kao koordinatorica za ženski aktivizam i društvenu brigu ovaj segment rada mnogo je kvalitetniji i sa više programskih sadržaja. Među aktivnostima koje se odvijaju na tom planu izdvajamo:

 

Društvena briga o ugroženim i bolesnim

 

Određene aktivnosti koje su urađene u okviru rada i djelovanja sektora „ženskog aktivizma“ ujedno su i aktivnosti socijalnog karaktera. Na planu društvene brige aktivnosti se ogledaju u slijedećem:

Sličica Želim Print