Medžlis Srebrenik: 40 paketa za 40 socijalno ugroženih porodica

 

Jedna u nizu aktivnosti organizirana su jučer, 13. aprila 2017. godine ispred džamije u džematu Ćehaje. U organizaciji Odjela za socijalnu brigu Medžlisa izvršena je podjela 40 paketa, prehrambenih i higijenskih, za 40 socijalno ugroženih porodica na području Medžlisa Srebrenik. Medžlis Srebrenik ima 41 džemat, tako da je iz svakog džemata obradovana po jedna porodica. Podjelu paketa izvršili su Jasmin-ef. Begunić, koordinator Odjela za socijalnu brigu Medžlisa, i predstavnici MFS Emmausa. Prema riječima Jasmin-ef., ovo je jedna u nizu aktivnosti koje se odnose na socijalno ugrožene porodice a u nijjetu su do Ramazana realizirati još aktivnosti za socijalno ugrožene.