Medžlis Srebrenik učestvovao u projektu “Memorijalna šuma 8372”

Tim povodom dali su svoj doprinos na projektu “Memorijalna šuma 8372” sadnjom sadnica u “Memorijalnoj šumi”. Ovaj projekat ima za cilj da podsjeća buduće generacije na genocid u Srebrenici i na 8372 ubijenih, koliko će tačno i biti zasađeno stabala. Medžlis IZ-e Srebrenik predstavljao je Mustafa Kovač, koordinator pri Medžlisu za rad sa Nevladinim Organizacijama, koji je uzeo učešće u sađenju sadnica, te na takav način dao svoj doprinos ovom projektu. Pored Goražda posjetili smo Ustikolinu, Foču i Aladža džamiju. Koordinatori i aktivisti su imali priliku upoznati se sa tokovima obnove Aladža džamije, sa životom i izazovima sa kojima se susreću imami i povratnici na ovim područjima. Nakon Foče uslijedila je posjeta Sarajevu te povratak kući-istakao je Kovač.