Mekka: Odrediti posebno vrijeme kada žene mogu dodirnuti crni kamen

U prijedlogu koji je podnijela članica šure Mudi al-Degajser, stoji da bi trebalo odrede tri termina u trajanju od po dva sata, kako bi se omogućilo ženama da tokom tavafa na hadžu ili umri nesmetano prilaze crnom kamenu da ga dodaknu i poljube.  Prema saudijskom dnevnom listu Okaz, očekuje se da će Komisija za islamska pitanja prihvatiti prijedlog, nakon čega bi on bio stavljen na glasanje pred savjetodavno vijeće Šure.