Mektepsko takmičenje u Jajcu

 

Svi takmičari sa svojim muallimima okupili su se u džamiji Esme Sultanije u Jajcu u 09:30h, gdje im se obratio glavni imam Zehrudin-ef. Hadžić, zaželio uspjeh na takmičenju, te ugodno i lijepo druženje. Takmičenje po svim disciplinama počelo je u 10:00 sati, a nakon završenog takmičenja i zbrajanja, rezultati su slijedeći:
KIRAET –mlađi uzrast (do 6 razreda osnovne škole)
1. KASUM AMNA…………………………59 bodova muallima Kasum Nisveta,
2. KEŠKO MUSTAFA…………………. 58,6 bodova muallim Keško Alija,
3. MEŠTROVAC HAMZA………………44,6 bodaova muallim Meštrovac Šekib

KIRAET – stariji uzrast (do 9 razreda osnovne škole)
1. HADŽIĆ SALIH………………………56,6 bodova muallima Čančar Harun,
2. ŠAHMAN DELILA…………………..55,3 bodova muallim Kahrić Ramiz,
3. KARAGA BELKISA………………….55 bodova muallima Kasum Nisveta,

OPĆE ZNANJE – mlađi uzrast (do 6 razreda osnovne škole)
1. HUSIĆ EMELA……………………….45 bodova muallim Keško Alija,
2. KARAGA ISMAILA………………….40,50 bodova muallima Kasum Nisveta,
3. DERVIŠIĆ AMINA…………………..38,50 bodova muallima Hadžić Amela,

OPĆE ZNANJE – stariji uzrast (do 9 razreda osnovne škole)
1. KASUM LEJLA……………………….50,5 bodova muallima Kasum Nisveta,
2. REDŽIĆ MERJEMA…………………50 bodova muallim Mrkonja Nihad,
3. ŽUŽIĆ HANA…………………………..43 boda muallim Čančar Harun.

Poslije podne namaza uslijedlio je proglašenje pobjednika u uručenje nagrada najuspješnijim takmičarima, a Medžlis islamske zajednice Jajce za sve učesnike obezbjedio je hedije DVD Kur'an.