Mevlud kod Albanaca na Kosovu

 

Historija mevluda kod Albanaca

Hasan Kaleši ističe da se mevludi kod Albanaca nisu mogli organizirati prije XVIII stoljeća, jer je tek u XVIII stoljeću većinski dio albanskog stanovništva prihvatio islam. Nemamo neka saznanja da li se organiziralo učenje mevluda na teritorijama u kojima žive Albanci, koji su prihvatili vjeru islam prije negoli su albanski autori napisali mevlud na albanskom jeziku.

Prema Pirakuu, prvi mevlud na albanskom jeziku napisan je krajem XVIII stoljeća, odnosno u periodu buđenja nacionalog preporoda, od strane albanskog preporoditelja Hasana Zyko Kambera koji je poznat pod nazivom Mevludi Çam, napisan osmanskim pismom, a sadrži dvije poeme Lindja (život) i Miraxhi (miradž) Muhammeda, a.s.

Kako ističe Redžep Ziberi, kod Albanaca od vremena Hasana Zyko Kambera, pa do danas poznato je više od dvadeset zbirki mevluda. U nastavku ćemo nabrojati one zbirke koje se najviše koriste pa su i zbog toga doživjele i po nekoliko izdanja. Među njima su:

Cijeli tekst u Preporodu od 1. januara 2017.