Mevlud za žene u Livnu

Također smo zahvalni Uzvišenom Allahu na našim predivnim aktivisticama Udruženja žena MIZ Livno koje su samoinicijativno pripremile cjolokupni program, a bile su to Sevlija Velagić, Seka Juruk, Sanija Karalić, Aziza Bukvić, Ajlana Đonlagić, a u saradnji sa svojim muallimama.

Naša dječica iz mekteba su nezaobilazni učesnici svih naših programa, pa tako i ovog mevluda, koji su izveli nekoliko recitacija o Božijem Poslaniku a.s.

Mevludi su prilike da se okupimo u džamijama, da sretnemo draga lica, promuhabetimo koju sa prijateljicama, te da se napojimo sa vrela imana koji se probudi i poveća svaki put kada u džematu učimo Kur'an, mevlude, ilahije.

Nisu oni pokazatelj veličine našeg imana, nego prilika za razvijanje međusobne ljubavi i zajedništva, pa je zato uvijek poželjna i draga, slika pune džamije, jer puna džamija gradi osjećaj zajedništva. Poradimo na sebi i preispitajmo sebe zašto nemamo tako veliku želju da budemo prisutni u džamijama prilikom ovih velikih skupova. Da li zaista ne želimo vidjeti zajednicu jačom i stabilnijom?