MIZ Maglaj: U džematu Novi Grad okončan kurs sufare

U divanhani Vali Recep Yazicioglu džamije, Medžlis Islamske zajednice Maglaj, upriličeno je povodom okončanja kursa sufare za odrasle.

Imam džemata Novi Grad Šemsudin-ef. Čizmić i glavni imam Nevres-ef. Hodžić su tokom prethodna četiri mjeseca kur'anskom pismu podučavali 15 osoba, muškaraca i žena različite životne dobi.

Savladavanjem kur'anskog pisma rad sa ovom grupom ne prestaje – polaznici kursa će se i dalje okupljati u džamiji dva puta sedmično, kako bi pod mentorstvom imama učili Kur'an i savladali osnovna tedžvidska pravila.

Tokom druženja u divanhani džamije koordinatorica za ženski aktivizam u džematu Novi Grad Minela Avdić je u ime svih polaznika kursa uručila imamima poklone, kao izraz zahvalnosti “za znanje koje su nam prenijeli i strpljenje koje su imali”, kako je kazala koordinatorica.

I u ostalim džematima Medžlisa Islamske zajednice Maglaj privodi se kraju započeti kurs sufare za odrasle.

Očekuje se da će na području Medžlisa Islamske zajednice Maglaj prije ramazana biti preko 80 novih učača Kur'ana.

(Preporid.info)