MIZ Sarajevo: Urbanistička saglasnost za izgradnju džamije na Kromolju

Načelnik Općine Centar Sarajevo Nedžad Ajnadžić uručio je urbanističku saglasnost za izgradnju džamije na Kromolju predstavnicima Medžlisa Islamske zajednice (MIZ) Sarajevo i dekanu Šumarskog fakulteta u Sarajevu Mirzi Dautbašiću.

Prema urbanističkoj saglasnosti koju je izdala Služba za urbanizam i zaštitu okoliša Općine Centar, rješavajući po zahtjevu MIZ Sarajevo, objekat buduće džamije će biti izgrađen na Kromolju u skladu s Regulacionim planom “Gradski park Betanija”, u širem obuhvatu Arboretuma.

Uz ovaj vjerski objekat koji će imati suteren, prizemlje i sprat planirana je izgradnja pratećih sadržaja poput mekteba s pomoćnim prostorom, abdesthane, servisnog prostora te trga ispred džamije.

– Koristim se prilikom da zahvalim rektoru Univerziteta u Sarajevu (UNSA) Rifatu Škrijelju i dekanu Dautbašiću na uloženom trudu i naporu da danas možemo uručiti predstavnicima MIZ Sarajevo urbanističku saglasnost za izgradnju džamije. Općina Centar je lokalna zajednica koja podržava sve vjerske zajednice, a tako će biti i u budućnosti. Također, želim kazati da će Općina Centar u budžetu osigurati sredstva za revitalizaciju Arboretuma imajući u vidu njegov značaj za Sarajevo – kazao je Ajnadžić.

Rektor Škrijelj je pohvalio dobru saradnju s Općinom Centar i Medžlisom Sarajevo, što je rezultiralo iznalaženjem rješenja za stvaranje preduslova za izgradnju džamije.

– Šumarski fakultet je decenijama domaćinski upravljao prostorom Arboretuma i sačuvao ga i pored svih teškoća tokom agresije na BiH i na tome želim da im se zahvalim. Također se zahvaljujem Vijeću Šumarskog fakulteta što su kooperativno donijeli odluku da ustupe parcelu za izgradnju džamije. Iskreno se nadam da će džamija biti izgrađena što prije – istakao je Škrijelj.

Dekan Dautbašić je naglasio da Šumarski fakultet sa svim svojim kapacitetima stoji na raspolaganju kako Općini Centar, tako i Medžlisu Islamske zajednice, a s ciljem da realizacija projekta izgradnje vjerskog objekta počne što prije.

Sekretar Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo Muhamed Memić u ime Medžlisa i svoje lično ime zahvalio se svim sudionicima na doprinosu i nesebičnoj podršci ovom značajnom projektu.

(Medžlis Sarajevo)