Mladi pravoslavci, katolici i muslimanu održali zajedničku radionicu

Teme radionice bile su “Iskrenost” i “Koračajmo zajedno”. Mnogo smo naučili, lijepo smo se družili. Hvala Aliji Gušiću, Amini Čolaković, Stefanu Terziću, Duški Kovačević, Renati Glavinka koji su bilo dio ove uspješne priče. Ovo druženje je bilo posebno. Do sada smo u sklopu naših radionica radili o učenju i dobročinstvu, a ova tema došla je kao kruna na do sada rađeno i na neki način zaokružila i stavila pečat na sve to. Bez iskrenosti nema dobrog djela, nema učinjenog dobra, bez iskrenosti nema korisnog znanja, bez iskrene namjere nema prave i trajne koristi od bilo čega. Čovjek koji nije iskren u svojim postupcima ne može biti zadovoljan makar kad ostane sam sa sobom, jer zna kakvim je sredstvima došao do cilja. Prije svega, naravno, dragi Bog vidi svačije srce i zna svačije namjere. Sve tri teme naših do sada odrađenih radionica se međusobno prepliću i ako smo ponijeli i usvojili nešto od njih, omogućit će nam da koračamo zajedno. Ako učimo, to će nam omogućiti da proširimo vidike, da budemo tolerantni, priznamo i poštujemo drugog i drugačijeg.

Ako činimo dobro, činimo ga sa iskrenom namjerom. Budimo iskreni da bi postigli dobro, kako za sebe, tako i za zajednicu. Imali smo priliku da naučimo da sve religije preziru laž, licemjerstvo, pohlepu, zlo. Tako da možemo zaključiti da je najvažnije da nam zajednička opredjeljenja kao što su iskrenost, humanost i čojstvo budu ispred svega i krče naše puteve ka cilju. Tako ćemo jedni drugima biti ruka za pomoć, za mir i spas bez obzira na vjerska opredjeljenja. Nijedna religija ne nalaže zlo, niti nakaradne osobine. Našim Olovom kroz vijekove protiču tri rijeke, Isto tako, ovdje vijekovima žive tri religije. U proteklom ratu nijedan od vjerskih objekata nije uništen što upućuje na to da ovdje oduvijek vlada suživot i tolerancija. Te tri naše rijeke će teći vijekovima, kao i tri religije, a vjerujem da ćemo i mi, stanovnici Olova, kao i do sada umjeti da zajedno tečemo u miru prema svome cilju. Različitost je vrijednost, nikako razlog za mržnju. Ne dopustimo da nas drugi koriste za svoje vlastite ciljeve, da budemo pijuni u tuđim rukama, i oružje u tuđim rukama, sredstva za tuđe ciljeve.

Koliko god da smo različiti, naš Bog je jedan Bog. Koliko god smo različiti svi bi trebalo da težimo ka istim ciljevima, svima nam je važno da živimo u miru, da budemo prihvaćeni, da se obrazujemo. Naša Bosna i Hercegovina, kao i naš grad bogata je različitim religijama, a mi treba da naučimo živjeti jedni s drugima, a ne jedni protiv drugih. Jedino tako svima bi nam bilo dobro.

Klis Lejla, aktivistica