Mreža mladih: 1400 iftara u povodu mubarek noći Lejletu-l-bedr

U Sarajevu su se članovi Mreže mladih okupili na iftarima u Carevoj džamiji, Istiqlal džamiji, na Ilidži u džamiji Lužani i u Hadžićima. U Brezi je organiziran zajednički iftar za članove Mreže mladih Breza i Vareš, dok su Olovu, Kaknju, Visokom, Kiseljaku također organizirani veliki iftari za članove i aktiviste Mreže mladih.

Nakon zajedničkog iftara održana su prigodna predavanja u kojima su se mladi prisjetili života posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda a.s., kao i važnih poruka i pouka Lejletu-l-bedra.

 

GALERIJA