MUAMER EF. DŽAFIĆ (1988-2017)

Muamer ef. Je rođen  11. 12. 1988. godine. Potječe iz ugledne imamske porodice Džafić, u kojoj su njegov brat Miralem i sestra Hafiza zavržili medresu. Osnovnu školu  „Edhem Mulabdić“  završio je u Mediđi Donjoj, a nakon toga Behram-begovu medresu u Tuzli. Studirao je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na lektorskom smjeru.  Svoje djetinstvo i mladost  proveo je u džematu Mediđa Donja, Medžlis IZ Gradačac sa svojim ocem, majkom, bartom i sestrom. Oženio se sa Muberom Halilković iz Biberova polja, općina Gradačac, svršeniom Behram-begove medrese i Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu. Na području Medžlisa IZ Gradačac  povremeno je obavljao  vjerske poslove mijenjajući imame u njihovim džematima. Bio je angažiran na poslovima imama, hatiba i muallima u džematu Bukva oko dvije godine, a nakon toga kraće vrijeme u džematu Bagdale. Muamer-efendija je imao veoma lijep glas i dostojno ponašanje, susretljiv, osjećajan i uvijek spreman pomoći drugima, posebno nemoćnim i potrebitim. Dženaza Muamer-efendiji klanjana je u četvrtak 10. 05. 2017. godine ispred džamije u Mediđi Donjoj, a ukopan je u džematsko mezarju u blizini džamije. Dženazu-namaz klanjao je njegov otac. Dženazi je prisustvovao veliki broj vjernika i imama iz gradova Tuzlanskog kantona, a među njima su bili: Vahid ef. Fazlović, muftija tuzlanski, profesori tuzlanske medrese, glavni imami, rodbina, poznanici, komšije i prijatelji. Molimo Allaha da mu podari dženneti-Firdevs, a njegovoj hanumi, roditeljima, bratu, sestri, rodbini i prijateljima sabri-džemil.

RAHMETULLAHI  ALEJHI  RAHMETEN  VASIAH.