Mudrosti preporuke o čuvanju od sumnjivih stvari

0
28

Muhammed a.s. je kazao: Što je dozvoljeno, jasno je; a što je zabranjeno, jasno je. A u okviru toga ima onoga što je nejasno i što mnogi ne poznaju. Ko se toga sačuva, taj je sačuvao svoju vjeru i čast, a ko se upusti u to – zapast će u ono što je zabranjeno. Baš kao u slučaju pastira koji čuva stado oko zabranjene zemlje. Lahko se može desiti da mu stado umakne i počne da pase u zabranjenom…“

Prije nego pažnju posvetimo svim mudrostima preporuke o čuvanju od nejasnih stvari, značajno je pkvirno definirati pojmove dozvoljenog (halala) i zabranjenog (harama) u kontekstu naše svakodnevnice.

Prema mišljenju uleme, halal i halam se određuju na osnovu jasnih dokaza; ukoliko postoji kur'anski ili hadiski dokaz da je nešto dozvoljeno ili zabranjeno, onda se ono takvim i tretira, te mu na osnovu toga treba i prilaziti tokom svakodnevnog života.

Između toga postoje stvari koje nisu definirane, a koje su sumnjive svojom kakvoćom. Preporuka Poslanika a.s. da ih se klonimo, prema citiranim riječima ima dvostruku dimenziju.

Prva je čuvanje od jasnog harama. Ovakve sumnjive stvari graniče sa haramom i ukoliko im se pojedinac približi, strasti i ljudske slabosti počinju težiti haramu, otvara se mogućnost i za lakše šejtansko djelovanje, te postoji objektivna opasnost da svi ti uticaji navedu čovjeka na činjenje jasnog i definitivnog harama.

Druga dimenzija se tiče čuvanja ljudske časti. Ljudsko oko koje sa strane posmatra ponašanje čovjeka ponekad je sklono preuveličanom pogledu, a ljudski jezik to preuveličano umije prepričati izrazito negativnim tonom.

Na taj način se o čovjeku koji čini sumnjivu rabotu mogu konstruisati i proširiti priče kao da je činio haram – zbog kombinacije njegovog približavanja haramu i ljudske tendencije za preuveličavanjem.

Tako njegova čast i njegov ugled mogu biti dovedeni u pitanje. Premda nije počino haram, dozvolio je sebi da mu se približi i ostavio “materijal” za konstrukciju tendencioznih priča.

Poslušati savjet Poslanika a.s. znači uživati u ljepoti i blagodati dozvoljenog, sačuvati vlastitu čast, ali i tuđi jezik.

(N.G.Preporod.info)