Muftija Dedović: Naš narod mora da opstane i nema pravo da se dijeli

Cilj operacije, kako je naglasio Arif Fazlić, predsjednik Saveza ratnih bojnih invalida HNK-a, bio je potisnuti neprijatelja  iz neposredne blizine Grada Mostara, sa okolnih brda, odakle je agresorska vojska svakodnevno granatirala i ubijala civile.  Predsjednik JOB-a Stolac, Nedžad Pehilj evocirao je uspomene na svoje saborce i okolnosti s kojima su borici u toj bici bili suočeni, naglasivši kako se i danas, 22. godine, poslije oni suočavaju sa raznim poniženjima kroz razne vidove revizija, koje provodi Institut za medicinsko vještačenje, provjeravajući pri tome po nekoliko puta stepen ranjavanja i trauma koje nose. Predsjedavajući Skupštine HNK-a Šerif Špago poručio je da se heroji odbrane ne smiju zaboraviti jer je njihov cilj bio je slobodna i napredna Bosna i Hercegovina.


Muftija mostarski Salem ef. Dedović u svom obraćanju protumačio je islamski stav poimanja sudbine i Božije odredbe i prihvatanja Božanskih istina. „Svekolike sile svijeta, koliko god se doimale moćnima, na neke stvari ne mogu utjecati. Zato je tu vjera, da da odgovor, da da puku, nadu, ohrabrenje, da osnaži i da izliječi. Uz vjeru tu je i patriotski duh našega naroda koji kazuje da je u ovoj našoj domovinu uvijek bilo tvrdo. Valjalo je uvijek otimati od života da bi se sačuvao, toprak, nacionalno ime, vjerski, nacionalni i jezički identitet našega naroda“, istakao je muftija. Govoreći o viševjekovnom preplitanju kultura i tradicija na prostoru BiH muftija je kazao da tu nisu problem ni različitih vjera vjera, ni različitih kultura, niti jezik. „Ali jesu problem politike koje žele da uzmu vjeru i narod i ljude i da ih zloupotrjebe ili upotrjebe, da taj prostor pripada jednima i da nema mjesta ni za koga drugoga. Onda to počinje bivati problem. Onda je to zlo. To je u historiji ove zemlje proizvelo sukobe, nevolje, ratove i nemire. A to nikome ne donosi dobro“, kazao je muftija, dodavši kako su Bošnjaci Hercegovine duboko svjesni svih problema  s kojima su suočeni te kako, ni u kom slučaju, ne smiju pokleknuti. „Bošnjak ne smije izgubiti samopouzdanje u sebe i mora znati da je njegova sudbina vezana za ovo tlo. Naša država, Bosna i Hercegovina je nama na prvome mjestu. Ona nam pruža okvir, ona je nama nada i ohrabrenje u budućnost. Uvijek bila i uvijek treba biti“, poručio je muftija  Dedović.  

Na kraju je kazao da Bošnjaci nikada više ne smiju sebi dozvoliti da budu apolitičan narod. „Na ovom prostoru mi imamo samo jedan izbor, da  svi budemo jedinstveni oko nacionalnog i političkog interesa u Hercegovini. Nije važno kojeg su ljudi političkog opredjeljenja, kojoj stranci i partiji pripadaju, idu li ili ne idu u džamiju. Ne smijemo se razdvajati i ni po kakvim osnovama dijeliti naš narod.  Naš narod mora da opstane i nema pravo da se dijeli. Ukoliko želimo da se pita i donosi političke odluke mora biti objedinjen oko nacionalnog interesa“, rekao je muftija.