Muftijstvo koje procentualno ima skoro najviše vakifa u Bosni i Hercegovini

 

Manifestacija «Dani Vakufa u Bosni i Hercegovini 2017.», njen program u Jajcu započeo je utorak navečer 24. aprila, u Domu kulture promocijom knjige „Monografija Tuzlanskih vakufa“ a promotori Hasan-ef. Spahić, predsjednik MIZ Tuzla, dr. Senaid Zajimović, direktor Vakufske direkcije u Sarajevu i prof.dr. Ismet Bušatlić su na veoma slikovit, slušaocima zanimljiv i inspirativan način predstavili ovo vrijedno djelo autora mr. Dženana Rahmanovića i mr. Elmedina Avdibašića o stanju vakufske imovine na području MIZ Tuzla. Moderator promocije dr. Zehra Alispahić svojim zanimljivim predstavljanjem je ovoj promociji donijela posebnu dozu vedrine.

Nakon završene promocije u 19:00 h program manifestacije nastavljen je prijemom za istaknute vakife sa područja Muftijstva travničkog. Vakifi ili osobe koje svoj imetak izdvajaju u ime Allaha, dž.š., a za potrebe IZ-e i svih muslimana okupljeni na jednom mjestu su činili posebno zadovoljstvo, što je u svom obraćanju istakao i sam direktor vakufske direkcije dr. hfz. Senaid Zajimović. Ističući da Muftijstvo travničko procentualno ima skoro najviše vakifa u Bosni i Hercegovini, te pohvalio ured muftije travničkog, jer u svom radu svake godine organizuje prijem i dodjeljuje zahvalnice za istaknute vakife u toj godini.

Tako je bilo i na prijemu u Jajcu. Istaknutim vakifima sa područja svih medžlisa Muftijstva travničkog dodijeljene su zahvalnice za njihov dobrotvorni rad, a za najistaknutijeg vakifa u 2016 godini proglašen je hadži Salih Gafić iz Medžlisa Gornji Vakuf, koji se kratko obratio. Poslije njega obratio se g-din Asim Hamidović koji je predstavljao Medžlis Jajce i džemat Šipovo. G-din Hamidović je naglasio značaj vakifa u prošlosti a posebno danas.

Drugi dan manifestacije u Jajcu donio je posebno bogat i interesantan program. Okrugli sto na temu «Vakufi na području MIZ-e Jajce» i izlaganje 11 stručnih i kvalitetnih radova kroz dvije sesije bio je posebno zanimljiv za sve prisutne slušaoce.

Vakufska imovina u cijeloj Bosni i Hercegovini je kroz historiju sistemski uništavana i oduzimana, te su zbog toga činjenice, dokazi, vakufname, rješenja, analize, planovi i programi koje su izlagači kroz prezentacije predstavili slušaocima bili posebno interesanti, jer su donijeli mnogo zanimljivih podataka za sve prisutne. Medžlis Jajce, ako Bog da, planira iskoristiti potencijal vakufske imovine u narednom periodu, u planu je:

U narednom periodu sljedi izdavanje Zbornika radova o vakufima u Jajcu koji će biti od koristi muslimanima ovog područja jer će dati bolji pregled vakufske imovine u prošlosti i sada.

Zahvalni smo svim učesnicima , vakifima, a posebno vakufskoj direkciji i direktoru dr. Zaimoviću što je Jajce bilo domaćin ovogodišnje 7. manifestacije «DANI VAKUFA u Bosni i Hercegovini 2017. godine».