Muftijstvo sarajevsko i World Vision potpisali Protokol o saradnji

Protokol su potpisali u ime Muftijstva sarajevskog dr. Enes-ef. Ljevaković muftija sarajevski i Larisa Klepac ispred World Visiona. Svrha ovog Protokola o saradnji je da uspostavi osnovne principe vezane za ostvarivanje saradnje, oblike saradnje kao i obostrane uloge u aktivnostima vezanim za dobrobit djece i omladine, a posebno ugroženih kategorija (djece i omladine bez jednog ili oba roditelja) te djece sa posebnim potrebama.

Muftijstvo sarajevsko i World Vision već realiziraju zajednički projekat ”Snaga porodice”.