Mujić: Građani će i dalje moći primati pošiljke iz inozemstva bez angažiranja špeditera

To je značilo da građani moraju angažirati špeditera kako bi se okončao proces carinjenja za robu iz inozemstva, vrijednosti preko 50 KM, što bi često iznosilo više nego sama vrijednost paketa. S tim u vezi, Mirsad Mujić, generalni direktor BH Pošte, je reagirao promptno, inicirajući hitan sastanak predstavnika Uprave za indirektno oporezivanje BiH i poštanskih operatera.

Nakon sastanka izjavio je sljedeće:

– BH Pošta je državna i društveno odgovorna kompanija, kojoj je prvi cilj da građani budu zadovoljni njenom uslugom te da bude jedan od stubova na koji se država oslanja. Nakon opravdanog nezadovoljstva korisnika činjenicom da bi trebali plaćati špediterske usluge za robu iz inozemstva, čija cijena prelazi često vrijednost same pošiljke, urgentno smo inicirali sastanak predstavnika Uprave za indirektno oporezivanje i poštanskih operatera u BiH. Na svu sreću, naišli smo na veliko razumijevanje direktora Uprave za indirektno oporezivanje dr. Mire Džakule i njegovih saradnika. U najkraćem, ovaj problem će biti riješen na način da će Uprava za indirektno oporezivanje BiH u hitnom roku, maksimalno desetak dana, doraditi svoj software ASYCUDA na način da će se tačno razdvojiti komercijalne robe od narudžbi/paketa koji primaju građani – fizička lica. Na taj način proces carinjenja će se odvijati pojednostavljeno i za građane povoljno, bez angažiranja posrednika u carinskom postupku – špeditera i podnošenja carinskih deklaracija. Cijeli postupak će i dalje pokretati nadležni poštanski uredi. Dakle, građani neće biti u obavezi korištenja špediterskih usluga nego će te poslove za njih preuzimati BH Pošta. Iako to podrazumijeva da će naši radnici imati daleko više posla, odgovornosti i obaveza, mi smo zadovoljni što su usvojeni naši prijedlozi jer je zadovoljstvo korisnika prvi imperativ BH Pošte.