MUKABELA 16. džuz: Kada bi naši intelektualci imali ahlak Hidra, a političari ahlak Zulkarnejna

Prvo kazivanje se odnosi na mladiće koji su se sklonili u jednu pećinu kako bi sačuvali svoju vjeru. Pećina, koja je od kamena i drugih materijala simbol je čvrstine i dugotrajnosti, ona je ta koja je štitila mladiće od vanjskih utjecaja i ljudi. Međutim i danas se vjernici štite pećinom, jednom mentalnom i duhovnom. I danas postoje mladići koji imaju svoj čvrst stav da sačuvaju svoju vjeru i čednost poput ovih mladića. Taj stav je njihova pećina. Kao što su ovi mladići iz sure Kehf fizički pobjegli od naroda nevjerničkog, današnji mladići svojim stavom, kao pećinom čvrstim, bježe od nevjerničkih ideja i odluka: ne žele ni pod koju cijenu izostavljati namaz, ne žele konzumirati određene artikle koliko god društvo svojom modernošću insistiralo na tome, ultimativno ne žele činiti blud  makar nikada ne bili u ljubavnoj vezi. Svaka ova “pećina“ razlikuje se od čovjeka do čovjeka, neka je manje čvrsta neka više, međutim bilo bi dobro kada bi, poput ovih mladića koji su činili grupu, džemat, i današnji mladići međusobno se uvezivali, gradili džemat, grupu koja će razmijenjivati iste stavove i graditi veću i jaču “pećinu“ oko sebe.

Drugo kazivanje je vezano za vlasnike zemljišta koje je davalo plodove. Jedan od njih se oholio i hvalio pred drugim kako ima bogat i prelijep vrt. U ovom kazivanju nalazi se riječ koju vjernik ne bi trebao zaboravljati, odnosno svoju djecu od malih nogu učiti šta reći kada vidimo nešto lijepo. Naime, vjernik koji je imao slabiji vrt kazao je ovom hvalisavcu zašto ne kaže na svoj prelijepi vrt Māšallāh – moć je kod Allaha. Odnosno sjeti se od koga si to dobio. Danas se sve manje podučavaju djeca ovim riječima, čak i u mektebu i na vjeronauci.

Slijedeće kazivanje odnosi se na slučaj Musaa, a.s. i Hidra, čovjeka kojeg je Allah podučio mudrosti. Hidr je činio stvari koje su bile nejasne Musau, nije se slagao s njima, ali na kraju saznaje da su Božija određenja i Njegove naredbe koje djeluju preventivno, a o čemu Musa nije imao informacije ni znanje. Ovo kazivanje, pored ostalih pouka, nosi pouku da čovjek treba biti iskreno vjerovati sa šestim imanskim šartom. Ponovimo šesti imanski šart, kojeg smo naučili u mektebu, iskreno vjerujmo u njegovu istinu i sve što nam se događa, bez obzira koliko teško bilo, lakše ćemo podnositi, zapravo rastom vjerovanja s ovim šartom smanjivat će se naše tegobe po pitanju bilo kojeg problema.

Naredno kazivanje se odnosi na poslanika Zulkarnejna koji je imao posebnu moć i vlast nad ljudima. Ovo je sura s kazivanjima koja nose zaista niz pouka, stoga ograničavamo se na jednu ili dvije, koje uveliko odgovaraju našim ranijim komentarima, poput 12. U slučaju Zulkarnejna i Hidra vidimo ljude kojima je Allah dao dvije blagodati kojima se i danas ljudi ponose i ohole spram drugih. Hidr je imao znanje, u današnjem kontekstu obrazovanje, titule i sl., ali se nije oholio nad Musaom, a.s. i drugim ljudima. Pored toga bio je spreman podijeliti svoje znanje i podučiti druge. Zulkarnejn je imao moć i mogućnost vlasti, ali nije se oholio svojom vlašću. Odbio je i nagradu od naroda, nije od njih tražio bogatstvo i druge vrijendosti. Zapravo, ne samo da od njih nije tražio, već im i pomogao, želio je da im bude bolje u životu. Zamislimo da naši intelektualci imaju ahlak Hidra i naši politički predstavnici ahlak Zulkarnejna!

Sura Merjem, pored kazivanja o Merjemi, donosi opis poslanika Jahjaa i Isaa, a.s. Pročitajmo u ovoj suri 12-13. ajeta kako se Jahja opisuje, kojim osobinama ga Allah hvali! Roditelji mole Allaha da im dijete bude uspješno, a ne za ove osobine, stoga nije ni čudo da ne budu zadovoljni djecom kada odrastu i zaista postanu uspješni, jer Allah prima dove. Uspješnost, karijera, znanje, moć… to mogu biti ukrasi čovjeka, poput ukrasa i ornamentike na zgradama, ali osobine koje je imao Jahja jesu suština i temelj.

Sura Ta-ha govori o Musau, a.s., kada je primio objavu. Inače, u Kur'anu se više puta navode slučajevi Musaa, ali ovdje se trenutak kada Musaa prima objavu.

U ovoj suri od 25. do 28. ajeta nalazi se lijepa dova koju je učio Musa, i koju bi trebao učiti svako ko ima nastupe, pregovore, dogovore i sastanke. Također, ovo je dova koju bi svaki student trebao učiti pred izlazak na ispit.