Muslimanski izumi koji su promijenili svijet: Algebra

U svom monumentalnom djelu Al-Kitāb al-mukhtaṣar fī ḥisāb al-jabr wa-l-muqābala, on je uspostavio četiri osnovna principa algebarskih jednadžbi. Naziv knjige sadrži riječ ‘al džabr’ (završetak), od čega je i izvedena latinska riječ ‘algebra’. U knjizi Al Hvarizmi objašnjava kako koristiti algebarske jednačine sa nepoznatom varijablom kako bi se riješili problemi iz svakodnevnog života, kao što su računanje zekata i raspodjela imovine.

Njegovi razlozi za razvijanje algebre su sadržani u želji da olakša izračune propisane islamskim pravom u vremenu bez kalkulatora i računara.

Al Hvarizmijeva djela su u Evropi prevedena na latinski početkom drugog milenijuma, kada je bio poznat kao ‘Algoritmi’. Bez njegovog rada na planu razvijanja algebre, moderna matematička praksa, kao što je inžinjerstvo, bila bi nezamisliva.

Njegovi radovi su korišteni kao udžbenici na evropskim univerzitetima stotinama godina nakon njegove smrti.

 

Sa engleskog prevela Lejla Ganijun

lostislamichistory.com