Na Ahiret preselio Mirsad ef. Mahmutović

Mirsad ef. je rođen 4.9.1953 godine u Boškovićima kod Zenice. Završio je Gazi Husrev-begovu medresu, a nakon studija hadisa na Univerzitetu “El-Džamiatu el-islamijjeh“ radi kao glavni imam u Medžlisu Gračanica kod Visokog. “Kurs islama“ pokreće 1992. godine koji je iznjedrio i obnavljanje rada Medrese “Osman ef. Redžović“. Bio je jedan od najaktivnijih članova Udruženja ilmijje  “El-Hidaje“, a nakon obnoviteljske skupštine  izabran je za potpredsjednika ovog udruženja. Bio je aktivni sudionik odbrane BiH od agresije, a pored ostalih nagrada dobitnik je nagrade “Zlatno slovo A“ i diplomu s potpisom prvog predsjednika Alije Izetbegovića.

Pored dužnosti glavnog imama u Gračanici, u IZ  Mirsad ef. je vodio Ured za hadž te je bio dugogodišnji šef Ureda za bošnjačku dijasporu u okviru kojeg pokreće časopis Vjesnik bošnjačke dijaspore. Autor je nekoliko djela i udžbenika za medrese, a od 2008. godine kao penzioner je živio u Gračanici.