Na Ahiret preselio profesor Safet Halilović


Safet Halilović, bivši državni ministar za izbjeglice i raseljena lica, rođen je 1951. godine u selu Orahova kod Gradiške. Završio je Gazi Husrev-begovu medresu i Fakultet političkih nauka (FPN) u Sarajevu. Na ovom fakultetu je magistrirao i doktorirao. Dobitnik je plakete Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu.

Oženjen je s Nerminom i ima sinove Amera i Samira te kćerku Samru. U izvršnu vlast ulazi kao ministar za obrazovanje, nauku i informisanje u Vladi Kantona Sarajevo, a od 2001. godine postaje član političkog vrha Federacije BiH – prvo kao potpredsjednik, a potom i kao predsjednik entiteta. Početkom 2003. godine postaje ministar civilnih poslova u Vijeću ministara BiH, a nakon četiri godine imenovan je i za državnog ministra za ljudska prava i izbjeglice. Nakon isteka ministarskog mandata 2012. godine postaje poslanik u federalnom parlamentu. Od 2014. godine nije se više kandidirao na općim izborima.