Na jednom mjestu sve što trebate znati o zekatu

Značaj zekata u vjerskom i instuticionalnom smislu višestruko je sagledavan i valoriziran u muslimanskoj naučnoj i publicističkoj tradiciji. I musimani BiH u tom pogledu nisu bili uskraćeni veoma zapaženih i kvalitetnih teorijskih opservacija o zekatu. Ono čime je muslimanska javnost oskudijevala jeste stručna literatura o zekatu namijenjena praktičnoj upotrebi  koja bi  sažeto i multidisciplinarno odslikavala  značaj zekata u njegovom vjerskom, povijesnom i insitucionalnom smislu.

Štampanjem Priručnika o zekatu Uprava za vjerske poslove Rijaseta islamske zajednice nadomještena je ta evidentna praznina. Među koricama jedne knjige, uz to formom i obimom nevelikog izdanja, zabilježena su sva važnija teorijska i praktična pitanja o zekatu. Sadržaj ovog Priručnika čini deset tema o zekatu, a svaka od tih tema tiče se pojma zekata u njegovom primarnom i suštinskom značenju kao ibadeta čiji se potpuni smisao postiže organiziranim prikupljanjem kroz fond Bejtu-l-mal Islamske zajednice.

Sami  naslovi tekstova objavljenih u Priručniku dovoljno govore o važnosti  i aktuelnosti ovog štiva. Naime, priređivač Priručnika Elnur Salihović, šef ureda za Zekat, u Priručnik je uvrstio sljedeće tekstove: Zekat pojam i značenje, Značajne odluke za organizirano prikupljanje zekata i sadekatu-l-fitra u okviru Islamske zajednice u BiH, Fond Bejtu-l-mal Islamske zajednice u BiH, Materijalne vrste ibadeta. Obračunavanje zekata, Pitanja i odgovori o zekatu i sadekatu-l- fitru/ Fetve prof. dr. Enesa ef. Ljevakovića, muftije sarajevskog-fetva i emina Islamske zajednice u BiH, Organizacija promocije i prikupljanja zekata i sadekatu-l-fitra u praksi imama, Uloga medžlisa u promociji obaveze zekata. Organizacija prikupljanja i raspodjele zekata u svijetu i Prilog.

Značajno je napomenuti da su autori tekstova naši najeminentniji alimi iz područja šerijatskog prava, ali i glavni imami i imami koji su temu zekata tretirali sa stajališta svog dosadašnjeg iskustva u radu u džematima i medžlisima. Na taj način priređivač Priručnika o zekatu  je vješto spojio nužna i obavezujuća znanja o zekatu i našu konkretnu realnost. Znanje o zekatu i naše stvarne potrebe predstavljaju okvir kroz koji se prelamaju,  prožimaju i prepliću sve  aktivnostima Islamske zajednice na planu edukacije o zekatu, ali i na planu organiziranog prikupljanja i podjele sredstava zekata i sadekatu-l-fitra.

Priručnik je prvenstveno namijenjen našim imamima i hatibima koji su u najizravnijem kontaktu sa vjernicima u objašnjavanju propisa o zekatu i sadekatu-l-fitra. Međutim, Priručnik potencijalno sadrži i mnogo širu čitalačku javnost i praktičnu upotrebljivost. S obzirom na sadržaj, jezik i stil Priručnika, srdačno i odgovorno ga preporučujemo našim muderisima i  profesorima na islamskim fakultetima.