Na mezaru Ćamila ef. Avdića

Ćamil ef. Avdić je preselio davne 1979.godine, ali sjećanje na njega i njegova djela još uvijek traju. Njegov mezar namazi se u okviru Memorial Park Cemetery-ja u gradiću Skokie, sjevernom predgrađu Čikaga. Ono što je interesantno na ovim slikama jeste, nijedan od ove trojice imama nije upoznao Ćamila ef. Avdića lično, no jesu o njemu učili i saznavali kroz njegove radove i pisana djela.

Ćamil ef. Avdić zaslužuje mnogo veću pažnju sviju nas, a za početak obaveza nam je sjećati ga se u dovama i podjećati na njegovu misiju.

Pozivamo svakog čitatelja ovog teksta da pred njegovu dušu prouči suru El-Fatiha.