Najveća deponija na svijetu postaje veliki park

Od ukupne površine novog parka čak 45 posto će biti na prostoru nekadašnjeg odlagališta.

Proces sanacije će trajati nekoliko godina, a već sada su određena područja sanirana te čekaju rekreativce i sve druge koji žele uživati u prirodi.

Gomile smeća su prekrivene te polako postaju brežuljci koji će sadržavati terene za nogomet, brdski biciklizam i druge rekreativne aktivnosti. Na brežuljcima je zasađena autohtona vegetacija koja se vrlo dobro primila te sa sobom donijela insekte i ptice, prenosi portal croenergo.eu.

Lokacija parka je i mjesto za testiranje obnovljivih izvora energije kao što su energija vjetra ili sunca. Plinovi koji nastaju fermentacijom otpada prikupljaju se te koriste u sistemima grijanja za više od 20 hiljada domaćinstava.

Prekriveni prostor zaštićen je nepropusnom membranom i drenažnim slojem koji sprječava otjecanje oborina i otpada u okolinu. Zbog visoke toksičnosti otpada koji se nalazi ispod humki biće potrebno najmanje 30 godina posmatranja i saniranja da se cijelo područje dovede u prihvatljivo stanje.

Uprkos ovoj činjenici, Freshkills Park je inspiracija koja dokazuje da čovjek ipak može sanirati svoje učinke na okolinu.