Nakon presude u Holandiji: nastavljamo našu borbu za istinu i pravdu

“Mi, majke, nastavljamo našu borbu za istinu i pravdu pred svim međunarodnim i nacionalnim sudovima i tijelima i ponovo pozivamo sve one koji žele, mogu i znaju da nam se pridruže, te da ne budu nijemi promatrači ili nesuvisli komentatori naše borbe”, navodi se u saopštenju.

Vrhovni sud Kraljevine Holandije potvrdio je 19. jula raniju presudu o djelimičnoj odgovornosti države Holandije za smrt Bošnjaka koji su pokušali spas pronaći u bazi holandskog bataljona u Potočarima nakon pada srebreničke enklave u julu 1995. godine.

“Nakon izricanja presude Vrhovnog suda Kraljevine Holandije i 18 godina naše borbe pred pravosuđem te države, želimo se javno zahvaliti advokatima sa sjedištem u Amsterdamu i advokatima sa sjedištem u Mostaru koji su nas zastupali u ovom slučaju i svim onima koji su nam pružali i pružaju podršku i pomoć da ustrajemo na putu istine i pravde”, piše u saopštenju.

Pokret “Majke enklava Srebrenice i Žepe” traži od državnih organa Bosne i Hercegovine da hitno na bosanski jezik zvanično prevedu sve presude holandskih sudova o počinjenom genocidu u Srebrenici, kao i izvještaj Holandskog instituta za ratnu dokumentaciju (NIOD).