Natječaj za izradu teksta hutbe o temi: „Kockanje je haram i šejtansko djelo“

Uvjeti javnog poziva

Dodatna pojašnjenja

Krajnji rok za dostavu radova: 05. april 2019. godine do 15 sati.

Radove slati u koverti  na adresu: Rijaset islamske zajednice BiH, ul. Zelenih beretki br. 17, 71000 Sarajevosa naznakom: Za javni poziv: ”Kockanje je haram i šejtansko djelo.“Autorske radove potpisivati sa šifrom, a  u posebnoj koverti poslati šifru, ime i prezime i kontak telefon autora hutbe.

Nakon što Komisija Uprave za vjerske poslove izvrši odabir najboljih radova, rezultati javnog poziva će biti objavljeni do 12. aprila 2019. godinena web-sajtu Islamske zajednice (www.islamskazajednica.ba).

O terminu preuzimanja nagrada i priznanja pobjednici nagradnog konkursa bit će službeno obavješteni.