Naučni skup „Genocid nad Bošnjacima i demografske promjene u entitetu RS od 1992. do 2022.“: Upoznati javnost s relevantnim činjenicama

Institut za bošnjačke studije Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“, u saradnji s Institutom za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu te Bosanskim kulturnim centrom Kantona Sarajevo organizirao je naučni skup „Genocid nad Bošnjacima i demografske promjene u bosanskohercegovačkom entitetu RS od 1992. do 2022. godine.“ 

Naučni skup je održan uz  pokroviteljstvo potpredsjednika bosanskohercegovačkog entiteta RS Ramiza Salkića.

– Ovim skupom želimo upozoriti javnost i upoznati javnost s relevantnim činjenicama i cilj je da ne dozvolimo relativizaciju i reviziju historije. Vrlo je važno da se zna da je na prostoru koji se danas administrativno obilježava kao entitet RS živjelo oko 440.000 Bošnjaka, po popisu iz 1991. godine, a po popisu 2013. je bilo 170.000 Bošnjaka, a od popisanog danas ne živi ni 100.000, broj je smanjen sistemskom diskriminacijom i stvaranjem nemogućih uslova za život povratnika – naveo je Salkić.

Cilj naučnog skupa bio je i da se naučno odgovori na pitanje šta je genocid značio u smislu  demografskih promjena u entitetu RS.

 – Mi preko nekih važnih pitanja silinom dnevne prakse prelazimo gotovo automatski, podrazumijevamo neke stvari. Ovaj skup je upriličen sa ciljem da stvaramo naučne spoznaje, i naučni narativ, a to su zapravo činjenice – izjavio je predsjednik Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“ Sanjin Kodrić.

Skup je okupio 15 izlagača iz različitih disciplina humanističkih i društvenih nauka.

Muamer Džananović, naučni saradnik Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, istakao je da je “velikosrpska ideologija koja je definisana u strateškim ciljevima srpskog naroda u Bosni i Hercegovini podrazumijevala, prvim ciljem, eliminaciju drugih naroda, prije svih Bošnjaka, sa prostora koji su smatrani da pripadaju njima”.

– Ta genocidna namjera, odnosno politika sprovođena je u narednom periodu, od 1992. do 1995. godine, genocidnim aktima nad Bošnjacima. Hiljade Bošnjaka, konkretno u Podrinju, je ubijeno i protjerano već 1992., a nakon agresije nije se odustalo od te zločinačke ideologije. Bošnjaci su danas u podrinjskim gradovima, od Višegrada, Foče do Zvornika, preko Vlasenice i Bratunca, apsolutna manjina i na razne načine im se poručuje da tamo nema mjesta za njih – poručio je Džananović.

Jasmin Medić iz Instituta za historiju je na ovom skupu govorio o demografskim promjenama u regiji Krajine, projekcijama i posljedicama.

– Kada govorimo o Bosanskoj krajini, tamo su zabilježene drastične demografske promjene. Naš cilj je i ukazati na činjenicu da su 1991. godine, prema popisu stanovništva, u deset opština koje su danas u sastavu Republike Srpske, Bošnjaci bili u relativnoj ili apsolutnoj većini. Međutim, 1992. godine, prvenstveno ratnim zločinima je ta demografska struktura promijenjena i entitet Republika Srpska je danas de facto jednonacionalnu entitet – pojasnio je Medić. Smatra da je jako teško poboljašti tu demografsku sliku.

Tokom 2022. godine planirano je i objavljivanje izlaganja koja će biti predstavljena na skupu u tematskom broju Radova Instituta za bošnjačke studije Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“.

(Preporod.info)