Naučni skup: Olovska dovišta i molitvišta

Kako je u uvodnom obraćanju prisutnima najavio moderator okruglog stola glavni imam MIZ Olovo Esad ef.Pepić cilj prvog okruglog stola o ovoj temi je da otvori ovu temu sa naučno-istraživačkog, sociološkog, duhovonog ali drugih aspekata kako bi se javnost bliže upoznala sa olovskim dovištima kojih ima 21, što je najveći broj u BiH na području jedne općine.

Mr.Nusret ef.Abdibegović je govorio O „Značaju, uticaju i doprinosu dovišta kod muslimana“ o olovskim dovištima njihovom nastanku moglo se čuti kroz rad dr. Aladina Husića „Sultan Mehmed drugi Fatih i Kurban kamen ,ustanovljenje prvog dovišta kod Olova“.

Moderator drugog dijela sesije na okruglom stolu bio je dr. Abdulgafar ef.Velić pomoćnika muftije Sarajevskog za vjerske poslove i obrazovanje koji je dobar dio djetinjstva proveo u Olovu izrazio je svoje zadovoljstvo inicijativom Esada ef.Pepića da se ukaže na ovu vjersku tradiciju koja ima duboke historijske korijene.

O temi “Povezanost i utjecaji Gospino svetište i muslimanska dovišta.Marjansko svetište u Olovu“. Godorio je dr. fra Zvonko Martić koji je između ostalog naglasio očuvanje običaja kod naroda olovskog kraja koji su se preplitali bez obzira na vjersku i nacionalnu pripadnost i uspješno se odupirali cenrtima moći koji su vrlo često željeli da to stave u okvire i granice.

O kontinuitetu tradicije dovišta u Olovu ,od Kurban kamena do šehidskog mezarja u Solunu zanimljivo izlaganje je imao dr. hfz. Elvir Duranović koji je između ostalog podcrato snagu bosankog čovjeka koji je na ovim prostorima opstajao kroz vijekove ,zahvaljujući svojoj duhovnosti i vezi sa prirodom poštujući svoje predhodnike.O temi“Olovska dovišta kao paradigma religijskog i kulturnog sinkretizma“pristune je upoznao mr.Dženan Kaljanac.

Muftijstvo sarajevsko zajedno s medžlisima Islamske zajednice Vareš, Olovo, Breza i Kakanj, a u saradnji s Institutom za Islamsku tradiciju Bošnjaka i Medresom Osman ef. Redžović, organizira manifestaciju Dani bosanske duhovnosti – Karići 2018. Program manifestacije pored naučnog skupa “Olovska dovišta i molitvišta” kojim je otvorena ova manifestacija u Olovu uključuje i – Tribinu: „Govor o ilahiji“ 25. 7. 2018. u Brezi. – Tribinu „Duhovno naslijeđe Bosne i Hercegovine“ 26. 7. 2018. u Varešu – Tribinu: “Dani bosanske duhovnosti i poruke Ahdname – savremeni kontekst“ 27. 7. 2018. u Kaknju. – Džuma namaz 27. 7. 2018. u Hajdar dedinoj džamiji na Karićima. – Tradicionalni mevlud i zikr 28. 7. 2018. poslije jacije namaza u Hajdar dedinoj džamiji na Karićima. – Hatma dova 29. 7. 2018. poslije podne namaza u Hajdar dedinoj džamiji na Karićima. Manifestacija traje od 23. do 29. jula 2018. godine.