Nekoliko svečanosti u Medžlisu Orašje

Krenut ćemo od onih najmlađih koji su ovom prilikom završili maktepsku godinu, a kojima su uručene diplome o završenim mektepskim razredima i dodijeljeni prigodni pokloni. Broj djece bošnjaka, koji u idu u Osnovnu školu „Orašje“ je  oko 130, i svi pohađaju islamski vjeronauk, dok dvije trećini njih redovno dolazi i u mekteb. Ovo je veliki uspjeh, ali svakako da treba težiti još boljim rezultatima.  

Druga aktivnost, a koju treba također istaknuti, jeste ta da je grupa od desetak parova srednje dobi, a koji su svi visokoobrazovani završila kurs arapskog pisma (sufare) i s mjesecom ramaznom prelaze na učenje Kur'ana, a.š. 

 Treća svečanost koja je plijenila najviše pažnje jesu hatme koje su proučene. Grupa od desetak žena su uporno kroz tri pune školske godine , naučile kur'ansko pismo, a potom prešle na učenje Kur'ana, a.š. da bi svaka pojedinačno pred svojim imamom Salim ef. Kanlićem proučila cijeli Kur'an, a .š. Treba istaknuti da je dio tih žena u penziji, a dio pred penziju, ali njihove godine nisu ih omele da istraju na zacrtanom putu i dođu do svoga cilja. Ovo je zaista bio jedan lijepi događaj i radost za cijeli džemat, a gdje su dotične hanume u džamiji pred svima napamet proučile određene odlomke iz Kur'ana, a.š. i završile s hatmenskom dovom. Nakon služene svečanosti u džamiji, nastavljeno je druženje džematlija u prostorijama Medžlisa islamske zajednice Orašje.

{gallery}orasjemedzlis:::0:0{/gallery}